Sociodemografická studie: v pondělí 23. dubna na radnici

STR16 SOCIODEM STUDIE INFOMěstská část Praha 18 vás zve na prezentaci Sociodemografická studie 2018.

Uskuteční se v pondělí 23. dubna 2018 od 17 hodin v obřadní síni Městské části Praha 18, Bechyňská 639, Letňany.

Výběr z témat: * obyvatelstvo a prognóza vývoje * potřeby obyvatel * analýza stavu veřejných služeb * školství * zdravotnictví * sociální služby * spokojenost s životem v městské části Praha 18.

V rámci akce budou pořizovány fotografie a datové záznamy, které mohou být uveřejněny v Letňanských listech, na webových stránkách a na facebooku MČ Praha 18. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.

Střípky z letňanských školek a škol (4/2018)

Masopustní tradice v mateřince

STR14 FRYCNA KARNEVAL UNOR 2018 1Slovo „tradice“ pochází z latinského traditio < tradere předávat. V Mateřské škole Rychnovská se snaží dodržovat lidové zvyky a jejich pomocí předávat dětem mravní hodnoty, upevňovat sociální role a rozvíjet tvořivost.

V období masopustu prožívali společně radost, humor, veselí. Děti se seznamovaly s lidovými tradicemi v lidové slovesnosti, písních i výtvarném projevu či poznávaly netradiční hudební nástroje. Byly vedeny k zachycení a vyjádření představ i prožitků slovně, výtvarně, nebo v hudebně-pohybových činnostech. Děti si ve školce, případně doma s pomocí rodičů vytvořily tradiční masky do masopustního průvodu.

Na závěr masopustního projektu prošel školkou průvod, v jehož čele třída berušek nesla basu. Děti předvedly své masky, zazpívaly a nakonec basu pochovaly.

Text a foto Jitka Bařinová, MŠ Rychnovská

Číst dál: Střípky z letňanských školek a škol (4/2018)

Rozpočet 2018: osmnáctka investuje rekordních 100 milionů do dětí

Předpoklad plnění je týž jako loni: schválen je deficit, očekáván je vyrovnaný rozpočet, případně zisk

STR4 ROZPOCET MC 2018 1Letošní rozpočet, který na svém únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 18, je jednoznačně orientován na školství.

Obrovské investice ve výši 100 milionů korun, které v novodobých dějinách Letňan nemají obdoby, půjdou zejména na výstavbu nového pavilonu Základní školy Tupolevova a rekonstrukci Mateřské školy Místecká, radnice ale nezapomene ani další školy, jejichž je zřizovatelem, a zařízení školního stravování.

„Další oblastí, do které chceme investovat, je doprava. Naší prioritou je především navýšení počtu parkovacích míst, pokračovat budeme v rekonstrukci chodníků,“ přiblížil plány osmnáctky její starosta Ivan Kabický. A pokračoval: „Třetí oblastí pak je údržba komunikací a rozšiřování zelených ploch, zejména v lokalitě při Mateřské škole Malkovského, ale i v dalších částech Letňan.“

Příjmy a výnosy. Nejvíce získáme z dotací

Finance pro své hospodaření čerpá městská část z několika zdrojů – nedůležitějším vnějším zdrojem (a tzv. nejsilnějším pramenem, jímž do Letňan přitékají peníze) je hlavní město Praha s více než 62 miliony, po něm následuje státní rozpočet (takřka 19 milionů korun).

Číst dál: Rozpočet 2018: osmnáctka investuje rekordních 100 milionů do dětí

Jste zde: Úvod