Jízda králů v Malkovského

STR16 JIZDA KRALU 1Nejbohatší lidové kroje jsou ty vlčnovské! Na tom se shodli i senioři v menším Klubu seniorů, když se dívali na záznam tradiční Jízdy králů.

Jízda králů.se koná ve Vlčnově vždy během poslední květnové neděle. O historii této folklorní tradice, kterou UNESCO zapsalo na seznam mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva, jim vyprávěla Silvie Kočárková z Pečovatelské služby při DPS, rodačka z Vlčnova.

Text Daniela Frumarová, Klub aktivního stáří při DPS Malkovského

Foto archiv S. Kočárové

Smaragdová svatba manželů Kopřivových

STR16 SVATBA bridal-bouquet-909165Manželé Miloslav a Miloslava Kopřivovi oznamují všem svým přátelům a známým, že dne 3. srpna 2018 uplyne 55 let od jejich sňatku, tedy ode dne, kdy se vydali na společnou cestu životem.

Redakce Letňanských listů dodává: Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších šťastných a pohodových společných let!

-red-

Letňanští jubilanti (7/2018)

V květnu 2018 slavili:

DORT75 let:  Hodinková Ludmila, Chytilová Hana, Janata Jiří, Kobyláková Jana, Matyska Antonín, Rychtecký Ivo, Sochůrek Milan, Stračevská Eva

80 let:  Jirousková Jaroslava, Kopřiva Miloslav, Souralová Naděžda, Valtr Václav, Zdeňková Vlastimila

90 let:  Dlabalová Irena

92 let:  Burian Květoslav

Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší!

Jste zde: Úvod