Střípky z letňanských školek a škol (9/2018)

Děti hledaly zatoulané koťátko…

STR17 TUPOLEVKA KOTATKONa konec školního roku 2017/18 si připravili žáci druhého ročníku Základní školy Tupolevova divadelní hru pro děti z mateřské školy a pro žáky prvních ročníků. Hra se jmenovala O zatoulaném koťátku.

Zapojily se do ní všechny děti ze třídy. Žáci si při hodinách výtvarné výchovy vytvořili masky, při hodinách českého jazyka několik týdnů hru trénovali a závěrečnou verzi doladili se svou třídní učitelkou na škole v přírodě. Herci byli rozděleni na dvě skupiny a během jednotlivých představení se skupiny střídaly, případně se někteří žáci alternovali podle potřeby.

Vystoupení mělo u mladších spolužáků velký úspěch, divadelní hra se moc povedla.

Číst dál: Střípky z letňanských školek a škol (9/2018)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

STR16 MISTNI AKCNI PLAN school-3518726Městské části Praha 18 a Praha Čakovice společně realizují projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha – Čakovice (MAP).

Projekt pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258 je realizován s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESIF) v rámci výzvy č. 02_15_005 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ v prioritní ose 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vytvoření aktivního a stabilního partnerství zahrnujícího zřizovatele, základní a mateřské školy, organizace neformálního vzdělávání, nestátní neziskové organizace, veřejnost a další instituce působící ve vzdě lávání na daném území. Realizace probíhá od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018. Celková výše rozpočtu projektu činí 3 148 096 Kč.

Číst dál: Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Seriál Čestní občané Letňan (23): František Kaplan

STR9 KAPLANCesta budoucího plukovníka české armády Františka Kaplana do odboje nebyla jednoduchá, ostatně stejně jako cesta většiny Čechoslováků, kteří se po obsazení republiky rozhodli bojovat za naši svobodu.

V době, kdy republiku obsadili Němci, žil se svým otcem diplomatem v Rumunsku. Jako vlastenec se samozřejmě nemohl vrátit do Protektorátu, a naopak se rozhodl proti okupantům bojovat. Dostal se do Francie, kde se okamžitě přihlásil do armády. Stejně jako ostatní Čechoslováky i Františka Kaplana tu čekala porážka a přesun do další země.

Tou byla zcela logicky Velká Británie. I zde se zapojil do odboje. Na zámečku v Ringway absolvoval speciální kurz pro budoucí výsadkáře, radiokurz, avšak poté byl převelen do těžkých dílen britské armády.

Číst dál: Seriál Čestní občané Letňan (23): František Kaplan

Jste zde: Úvod