Čestní občané Letňan (13): Petr Uruba

STR10 URUBA 1Skromný člověk, jehož osudy za druhé světové války by vydaly na několik románů… Bombardovacím pilotem se stal ještě za první republiky a v době konání desátého všesokolského sletu patřil k letcům, kteří se svými stroji přeletěli nad Strahovem, aby těžce zkoušenému národu dodali odvahy. To byl Petr Uruba.

Po březnu 1939 uprchl s dalšími našimi vojáky do Polska a následně do Francie. Bojovat však mohl až ve Velké Británii, kde se stal příslušníkem 311. československé bombardovací perutě RAF.

Při sedmém náletu na Evropu však v důsledku navigační chyby přistál na německém polním letišti v okupované Francii. Podnikl sice zoufalý pokus o opětovný start, ale v důsledku krátké a silně podmáčené dráhy se mu vzlet nepodařil a celá posádka padla do zajetí.

Číst dál: Čestní občané Letňan (13): Petr Uruba

Osmdesátá léta: mizí historické centrum a končí vláda jedné strany

seriál 710. výročí založení Letňan (6. díl)

STR9 80.LETA 1V minulém tištěném vydání Letňanských listů jsme se zmínili o bouřlivém rozvoji Letňan těsně po válce a v letech následujících – během tří desetiletí tu vyrostla nová panelová sídliště, dvě základní školy, škola mateřská a dvoje jesle.

Bylo tedy kam jít do práce a kde složit hlavu, víceméně bylo postaráno i o nejmladší generaci. Vázlo však zásobování, spojení s Prahou, v obci byl nedostatek obchodů, lékařů, sportovišť i možností kulturního vyžití…

Člověk by řekl, že vedení obce, resp. Prahy napře všechny síly hlavně do vybudování chybějící infrastruktury, ale jak praví kronika tato skutečnost (rozvoj obce) vedla k tomu, aby tu byly vytvořeny lepší podmínky pro rozvoj masově-politické práce. Při MV KSČ byl dokonce ustaven agitační štáb jako trvalý orgán. Inu, režim měl evidentně priority někde jinde…

Číst dál: Osmdesátá léta: mizí historické centrum a končí vláda jedné strany

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny

STR6 VOLBY OKRSKY 2017 1Starosta městské části Praha 18 Ivan Kabický podle § 15 odst. 1 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, oznamuje:

• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin.

• Místem konání voleb ve volebním okrsku číslo 18001 je volební místnost ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639

pro voliče bydlící v ulici

Ašská 69, 107, 126, 240, 531, 647, 648,654, 758

Bechyňská 33, 45, 63, 638, 639, 640

Beranových 10, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 39, 40, 44, 48, 49, 50, 60, 64, 65, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 125, 130, 166, 241, 666, 667, 675, 687, 688,696, 698, 707, 715, 735, 745, 746, 753, 756, 760, 764, 822

Číst dál: Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny

Jste zde: Úvod