Na radnici se diskutovalo o metru i areálu Avie

STR7 AVIA VSTUPMetropolitní plán (MP) bude novým územním plánem hlavního města a nahradí dosud platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Veřejné prezentace a diskuze s občany o návrhu MP mají za cíl seznámit veřejnost s jeho podstatou, ale především stanovit (s pomocí občanů) priority městské části při územním plánování.

Radní v Letňanech mají o názory občanů zájem, svědčí o tom dvě veřejné prezentace na toto téma, které se v odstupu pouhého jednoho měsíce, tedy 19. února a 19. března, konaly v obřadní síni zdejší radnice. Celkem se jich zúčastnilo více než 120 zájemců z řad´veřejnosti.

Obě akce moderoval starosta Ivan Kabický. Ten přítomné informoval mimo jiné o vytvoření pracovní skupiny MČ Praha 18 pro Metropolitní plán, v jejímž čele je Ing. arch. Michal Exner, který již několik let spolupracuje na rozvoji Letňan, i s možností seznámit se na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) s aktuální verzí 3.3 Metropolitního plánu či s jeho tvorbou krok za krokem.

Číst dál: Na radnici se diskutovalo o metru i areálu Avie

Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (4/2018)

Zastupitelstvo městské části

Rozpočet městské části Praha 18

Na svém prvním jednání v letošním roce zastupitelstvo schválilo rozpočet městské části Praha 18 pro rok 2018. Rozpočet hlavní činnosti byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 157 mil. Kč a výdaji 212 mil. Kč. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti zastupitelé schválili s předpokládaným hospodářským výsledkem 12,5 mil. Kč.

 

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (4/2018)

Děti z MŠ Malkovského dostaly 156.500 korun

MŠ MalkovskéhoZ otevření prodejny Lidl v ulici Tupolevova se radují i děti z Mateřské školy Malkovského. Ty díky nákupům v první den otevření získaly od společnosti Lidl 156.500 korun.

Nákupy v nově otevřené prodejně Lidl v Praze 18 v ulici Tupolevova mohli zákazníci 26. února 2018 využít i pro dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala Mateřské škole Malkovského 50 korun.

Děti i paní učitelky se tak 7. března radovaly z celkové částky 156.500 Kč. Darované peníze školka použije na vybavení zahrady, a to zajímavým způsobem – vysází v ní totiž živé vrbové stavby, které dětem poslouží ke hře i odpočinku.

Číst dál: Děti z MŠ Malkovského dostaly 156.500 korun

Jste zde: Úvod