Více než pětadvacet let v Letňanech

Ještě pořád věřím v to, že jsou lidé v jádru dobří, říká Ivan Kabický, starosta osmnáctky

STR12 KABICKY 1Přestože spolupracujeme více než 10 let, mou žádost o rozhovor pro Letňanské listy opakovaně odmítal. Na rozdíl od svých oponentů a předchůdců se totiž poměrně nerad veřejně prezentuje… Což je při jeho profesi a s ohledem na fakt, že dva roky působil jako náměstek primátora na magistrátu, odkud na vlastní žádost odešel, paradox. Nakonec se mi povedlo rozhovor s ním získat. K letňanským osobnostem totiž Ivan Kabický bezesporu patří. Už jen proto, že tu prožil a pro osmnáctku a lidi, kteří tu žijí, pracuje více než čtvrt století – nejprve v pozici ředitele školy, dalších 10 let ve funkci starosty.

Za dveřmi jsou komunální volby. Máte za sebou ve funkci starosty tři volební období… Jdete do toho i počtvrté?

Ano, jdu. Rád se zúčastním volebních klání.

Proč?

V Letňanech žiji a pracuji pětadvacet let a z toho deset let se jim věnuji z funkce starosty. Pro někoho je ta doba krátká, pro někoho dlouhá. Pro mne to jsou roky poctivé práce s využitím mých nejlepších schopností. Je to práce, která mne naplňuje. Vidět její konkrétní výsledky je tou nejhezčí odměnou. Rád bych ve své práci pokračoval – dokončil rozpracované projekty a začal ty, které jsme naplánovali.

Letošní kandidatura je pro mne ale svým způsobem premiérová, poprvé kandiduji sám za sebe. Jsem nezávislý kandidát a člen nového, takže vlastně premiérového týmu. I z toho důvodu mne tentokrát volební kampaň mnohem více baví. Nemusím se řídit stranickými příkazy a instrukcemi, ale připravuji další projekty pro Letňany a věnuji se čistě jen komunální politice.

Číst dál: Více než pětadvacet let v Letňanech

Diskusní FÓRUM (9/2018)

STR10 RADNICEStejně jako v loňském roce, je i letos vyhrazen v každém vydání Letňanských listů prostor na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva městské části Praha 18. V tomto vydání odpovídají na otázku redakční rady Letňanských listů nebo píší na téma, které si sami zvolili.

Otázka pro měsíc září: V případě, že byste byl/a opět zvolen/a do letňanského zastupitelstva, čemu byste se chtěl/a v příštím volebním období nejvíce věnovat?

 

Číst dál: Diskusní FÓRUM (9/2018)

Do prvních tříd byly přijaty všechny děti, které splnily kritéria

STR8 VYSLEDKY PRIJIMACICH RIZENI kids-1093758Zápisy do prvních tříd základních škol na školní rok 2018/19 se na všech ZŠ zřizovaných MČ Praha 18 konaly ve dnech 10. a 11. dubna.

O přijetí do prvního ročníku se ucházelo 261 dětí, z toho 18 dětí nebylo přijato z důvodu nesplnění kritéria pro přijetí, kterým bylo místo trvalého pobytu na území MČ, v případě cizince místo pobytu na území MČ Praha 18.

Všechny letňanské děti, které přišly k zápisu do první třídy a splnily výše uvedené kritérium, byly k povinnému základnímu vzdělávání přijaty, ať už na školu spádovou, či na některou z dalších letňanských základních škol.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19 se konaly o měsíc později, tedy 2. a 3. května. O přijetí do mateřských škol se ucházelo 370 dětí. Celkem nebylo přijato 154 dětí, z tohoto počtu 84 dětí nesplnilo kritérium věku, tzn. že k 31. 8. 2018 nedosáhly tří let věku, či nemělo trvalý pobyt na území MČ Praha 18, v případě cizince místo pobytu na území MČ Praha 18.

Sedmdesátka dětí pak nebyla přijata z důvodu nedostatku kapacity.

Text Marcela Horešovská, vedoucí OŠKT ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod