Přijďte NA STAVBU do OC Letňany!

STR9 NA STAVBU OC DUBEN 2018Obchodní centrum Letňany otevřelo po Velikonocích unikátní herní část pro rodiče s dětmi s názvem NA STAVBĚ.

Člověk rád tvoří a hraje si, a to bez rozdílu věku. Protože většina obchodních center řeší zábavu svých nejmenších návštěvníků hřištěm nebo kinem, OC Letňany se rozhodlo být jiné a pro rodiny s dětmi zajímavější.

Zábavní formou zapojí návštěvníky do samotného procesu stavby, tvůrčí práce i aktivní hry v oblasti stavebnictví. Proto se už v dubnu můžete těšit na práci při stavbě domku, demolici koulí nebo pobíhání po obřím lanovém mostu, zapojení jeřábu nebo stavebního pásu do hry s vašimi dětmi. A také na stavební materiál i doplňky, ale i stavební lešení, které nabídne dětem šplh netradiční cestou.

Číst dál: Přijďte NA STAVBU do OC Letňany!

Právní poradna (4/2018)

PRAVNI PORADNAOtázky týkající se zvyšování nájemného bytu pronajímatelem dostáváme v naší právní praxi poměrně často. Tento příspěvek se proto bude snažit popsat jednostranné zvyšování nájemného pronajímatelem v případech, kdy nájemné bylo určeno ujednáním (dohodou) pronajímatele a nájemce a nikoliv na základě právního předpisu, tj. nevztahuje se na případy tzv. regulovaného nájemného.

Pokud si nájemce a pronajímatel v nájemní smlouvě nedohodnou způsob zvyšování nájemného (tj. smlouva ohledně zvyšování nájemného „mlčí“) ani výslovně zvyšování nájemného v nájemní smlouvě nevyloučí, může pronajímatel nájemci písemně jednostranně navrhnout zvyšování nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení nájemného spolu s tím zvýšením, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent.

Pronajímatel svůj návrh nesmí učinit dříve než dvanáct měsíců od posledního zvýšení nájemného a předmětný návrh musí obsahovat výši navrhovaného nájemného (konkrétní částku) a musí z něho vyplývat naplnění podmínek podle § 2249 odst. 1 občanského zákoníku.

Číst dál: Právní poradna (4/2018)

Slovo starosty (4/2018)

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

KABICKY STAROSTA NOVAv minulém měsíci nastalo astrologické jaro, a duben se tak stal už plnohodnotným jarním měsícem, kdy podle pranostiky klimatické podmínky dovolují opustit zimní úkryty i hadům a štírům. U nás s jarem vylézají nedostatky úklidu po zimní údržbě a po psích miláčcích (tradice je tradice…) a nám nezbývá než dát Letňany zase do pucu.

Jsme na to připraveni nejen technickou výbavou, ale i financemi, neboť jsme schválili rozpočet pro letošní rok, což je nejdůležitější a nezbytný základ každé městské části. V rozpočtu jsme pamatovali nejen na náklady spojené s úklidem, ale i na obnovou vegetační zeleně – například ve vnitrobloku Mateřské školy Malkovského a ve vnitroblocích při ulicích Šumperská a Vítkovická.

Ani letos nevynecháme revize dětských hřišť a sportovišť spojené s navezením nového písku a připravíme návrhy na doplnění mobiliáře, nejen v části nové bytové výstavby, na které upozorňujete.

V duchu měsíce bezpečnosti se zaměříme na bezpečnost dětí a doplnění dopravních prvků, ať už je to obnova vodorovného dopravního značení přechodů, nebo jejich osvětlení. S tím také souvisí po mnoho let odkládaný projekt veřejného osvětlení v ulici Příborská, který má být konečně letos realizován.

S příchodem jara nám do Letňan vstupuje i nový fenomén – petice. A tak tu máme například petici za „odtržení“ území sídliště Nový Prosek od Letňan, podepsanou paradoxně z devadesáti procent obyvateli ze starého letňanského sídliště, tedy ne těmi, kterých se to týká, jak by se dalo u takové věci předpokládat.

Jestliže se vy, občané, domníváte, že právě toto je nosné téma života v Letňanech a je to základní změna, která se zde má udát, já jsem zcela jiného názoru. Integrita území je podobná jako integrita rodiny, tedy soužití se všemi plusy a mínusy.

Dávám proto přednost výstavbě nového pavilonu Základní školy Tupolevova a přípravě rekonstrukce nové mateřské školy v Místecké, či výstavbě nových parkovacích míst ve Fryčovické.

Přeji vám krásné dubnově jarní zážitky.

Ivan Kabický

starosta

Jste zde: Úvod