Vybrané změny v exekucích od 1. 1. 2013

finanční poradna

STR8 VYBRANE ZMENY V EXEKUCICH Pixmac WavebreakK 1. lednu tohoto roku došlo k významným změnám v právní úpravě soudního výkonu rozhodnutí a exekucí. Na dvě z nich se zde pokusíme čtenáře stručně upozornit.

Jednou z nejvýznamnějších novinek je možnost exekučního postihu manžela dlužníka (povinného).

Doposud platilo, že je rozhodující, kdo závazek sjednal. Pouze tuto osobu mohl věřitel žalovat a případně na ni následně nařídit exekuci. Pokud si například manželka půjčila bez vědomí manžela 10 000 korun, mohl věřitel u soudu zažalovat pouze ji, a nikoliv jejího manžela. Soud vynesl rozsudek ukládající povinnost uhradit dluh a náklady manželce, a tudíž pouze na ni mohla být nařízena exekuce. Její manžel sice na takovýto dluh mohl rovněž doplatit, jelikož v rámci exekuce proti manželce mohlo být postiženo v zásadě cokoliv spadající do společného jmění manželů (např. notebook, který si pořídil ze své mzdy), ale soudní exekutor nesměl nařídit srážky z jeho mzdy či mu obestavit bankovní účet. Tuto možnost měl soudní exekutor pouze vůči samotné povinné.

Číst dál: Vybrané změny v exekucích od 1. 1. 2013

Víte, jak letos správně zaplatit daň finančnímu úřadu?

PENIZE DANE Pixmac IONIADne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

Územní finanční orgány v podobě soustavy 199 finančních úřadů k 31. prosinci 2012 zanikly včetně jejich bankovních účtů určených k placení daní do konce roku 2012.

Od 1. ledna 2013 je nově pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále jen SFÚ) s působností na celém území České republiky, který vznikl již 1. 1. 2012.

Současných 199 finančních úřadů se k 1. lednu 2013 transformovalo na územní pracoviště jednotlivých finančních úřadů. Pro bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Číst dál: Víte, jak letos správně zaplatit daň finančnímu úřadu?

Z jednání Rady MČ Praha 18 (2/2013)

Výběr zhotovitele – smlouva o dílo, Letňanské listy

Rada MČ na svém posledním zasedání v roce 2012 vyslovila na základě výběrového řízení souhlas s výběrem společnosti Strategic Consulting, s. r. o., jako zhotovitele radničního periodika Letňanské listy.

Vzhledem k tomu, že vítězný uchazeč předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, byla se společností Strategic Consulting, s. r. o., uzavřena dvouletá smlouva se stanovenou cenou´19 500 korun (bez DPH) za jedno vydání Letňanských listů.

Číst dál: Z jednání Rady MČ Praha 18 (2/2013)

Jste zde: Úvod