K zápisům do prvních tříd přišlo 280 dětí

STR16 ZAPIS DO I. TRID 2017 1Na všech základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18, probíhaly ve dnech 19. a 20. dubna 2017 zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/18.

K zápisu se dostavilo celkem 280 dětí bydlících v Letňanech i mimo ně. Do prvních ročníků bylo v prvním kole přijato 214 budoucích prvňáčků splňujících kritéria pro přijetí, tj. místo trvalého pobytu a spádovost.

Stále ještě probíhají správní řízení, konečné stavy tak budou známy až po jejich ukončení. V případě volných míst budou do konkrétních škol přijaty ty děti, které mají trvalý pobyt na území Letňan, avšak zákonný zástupce podal přihlášku na jinou než spádovou školu.

Číst dál: K zápisům do prvních tříd přišlo 280 dětí

Střípky z letňanských školek a škol (6/2017)

Oslavy Dne Země

STR14 FRYCNA DEN ZEME 2017Děti ze školní družiny Základná školy Fryčovická oslavily 12. dubna 2017 nejdůležitější ekologický svátek Den Země návštěvou letňanského lesoparku.

I přes nepřízeň počasí si čtvrťáci v doprovodu svých učitelek hravou formou na čtyřech stanovištích s názvy Les, Voda, Strom a Člověk osvojili spoustu informací o životním prostředí a jeho ochraně.

Oslavy Dne Země pokračovaly 25. dubna v duchu myšlenky Děti jsou naděje… v atriu školy skládáním obrazu z PET víček. Doufáme, že si děti odnesly z obou akcí cenné poznatky a budou se chovat k přírodě ohleduplně.

Text a foto Dagmar Vavřiníková, vedoucí vychovatelka ŠD, ZŠ Fryčovická

Číst dál: Střípky z letňanských školek a škol (6/2017)

Diskusní FÓRUM (6/2017)

LOGO MC LETNANYV letošním roce jsou v každém vydání Letňanských listů vyhrazeny dvě stránky na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva Městské části Praha 18. V tomto vydání odpovídají na otázku, kterou připravila redakční rada LL, nebo píší na téma, které si sami zvolili.

Otázka pro zastupitele na červen 2017: Chápete Letňanské listy jako médium pro občany Prahy 18, nebo prostředek k politické prezentaci?

V červnu prezentovali své názory:  Milan Čmelík (Občanská demokratická strana), Olaf Deutsch (Zdravé Letňany), Iveta Lojková (TOP 09), Martin Halama (Strana svobodných občanů), Oldřich Miffek (Česká strana sociálně-demokratická), Ondřej Lněnička (nezávislý politik) a Tomáš Raška (Strana Zelení).

Číst dál: Diskusní FÓRUM (6/2017)

Jste zde: Úvod