Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (9/2018)

Rada městské části

Příspěvek na činnost letňanských hasičů

STR4 ZELEZNAK 2018 5Městská část, jako každý rok, i letos finančně podpořila činnost letňanských dobrovolných hasičů.

Celkový příspěvek ve výši 50 tis. Kč je v části 20 tis. Kč určen na aktivity oddílu Mladých hasičů.

Současně letňanská jednotka dobrovolných hasičů na svou žádost obdržela také finanční dar ve výši 20 tis. Kč na pokrytí nákladů soustředění pro děti z oddílu Mladých hasičů, konaného na závěr prázdnin v Pasekách nad Jizerou.

 

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (9/2018)

Právní poradna (9/2018)

PARAGRAFV zářijové poradně si něco řekneme k asi nejvýznamnější změně, již doznala oblast cestovního ruchu po přijetí nového občanského zákoníku, a tou je zavedení institutu náhrady újmy z narušení dovolené (tzv. náhrada ztráty radosti z dovolené).

Předmětný institut upravuje § 2543 odst. 1 občanského zákoníku, dle kterého platí, že při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Odstoupením zákazníka od smlouvy o zájezdu nebo uplatněním práv z vady zájezdu není dotčeno právo zákazníka na předmětnou náhradu.

Zákonná úprava předpokládá splnění dvou podmínek k tomu, aby vzniklo právo zákazníka na náhradu za ztrátu radosti z dovolené. Pořadatel zájezdu musí porušit své povinnosti (resp. nesplnit smlouvou o zájezdu) a zároveň musí jít o tak významné porušení, že v jejich důsledku dojde ke zmaření samotného účelu dovolené.

Číst dál: Právní poradna (9/2018)

Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a jeho městských částí a volby do Senátu Parlamentu České republiky

STR4 VOLBY RIJEN 2018 1Rozhodnutím prezidenta České republiky ze dne 23. května 2018 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, a zároveň byly stanoveny dny jejich konání – jsou jimi pátek 5. října a sobota 6. října 2018.

V první den voleb – v pátek 5. října 2018 – proběhne hlasování od 14 hodin do 22 hodin, druhý den voleb – v sobotu 6. října 2018 – se bude hlasovat od 8 hodin do 14 hodin.

V případě druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhne hlasování v pátek 12. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí nebo do Senátu Parlamentu ČR hlasovat pouze jednou.

Číst dál: Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a jeho městských částí a volby do Senátu Parlamentu České...

Jste zde: Úvod