Obnova sídliště pokračuje

STR9 OBNOVA SIDLISTE ILUV loňském roce byly dokončeny rekonstrukce několika panelových domů na bývalém sídlišti AVIA. A výsledky jsou už viditelné…

V současné době je zatepleno 14 vchodů z 75. To sice není mnoho, ale rekonstrukce budou v letošním roce pokračovat, takže lze očekávat, že se dalších 10 až 15 vchodů oblékne do nového kabátu.

V jižní části sídliště je situace lepší. Zatepleno je tu téměř 75 % vchodů a je zde i větší podíl nových výtahů. Rekonstrukce domů tady začaly již před několika lety, a proto je podíl „nových“ domů větší.

Číst dál: Obnova sídliště pokračuje

Série seminářů o revitalizaci domů začala

STR9 SERIE SEMINARU 1V posledním roce se řada bytových domů na letňanském sídlišti dočkala nových výtahů a zateplení. To by nebylo možné bez nasazení lidí, kteří se snaží změnit prostředí, v němž žijí.

Tito lidé, zpravidla členové výborů SVJ, připravili seminář pro všechny, kteří se na rekonstrukci domu chystají a sbírají úvodní informace.

Seminář „Revitalizace panelových domů“ se konal ve středu 22. února navečer v obřadní místnosti ÚMČ Praha 18. A je nutno podotknout, že se setkal s opravdovým zájmem veřejnosti – zúčastnilo se ho více než 50 zájemců z řad obyvatel sídliště.

Číst dál: Série seminářů o revitalizaci domů začala

Malá právní poradna §

Mezi dotazy, které se v naší právní poradně v poslední době poměrně často vyskytují, jsou i takové, jež se týkají exekucí. Občané se ptají na to, jak postupovat v případě, že exekutor napíše v rámci prováděné exekuce na majetek povinného do soupisu věc, která nepatří povinnému, ale jiné osobě?

Dotčená osoba, jíž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (jde o věc v jejím vlastnictví nenáležející povinnému), může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu u exekutora, který věc pojal do soupisu, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dotčená osoba dozvěděla o soupisu věci.

Číst dál: Malá právní poradna §

Jste zde: Úvod