Glosa náměstka primátora 04/2012

STR8 GLOSA NAMESTKAPo třeskutých mrazech trhá naše republika další teplotní rekordy. Tentokrát ty příjemnější – na opačném konci teploměru, doprovázené modrou oblohou a hřejivými slunečními paprsky. Z toho je patrné, že jaro zaklepalo na dveře...

I když toto teplé a příjemné počasí vybízí spíše k odpočinku a relaxaci, nikterak neovlivňuje vývoj života v Praze spojený se změnami, které se dotknou jejích obyvatel.

Mezi ty nejzásadnější určitě patří připravované změny ve zdravotnictví. Přestože Praha usilovala řadu let o vytvoření metropolitní nemocnice, aby mohla zajišťovat a přizpůsobovat lékařskou péči potřebám Pražanů, až do současné doby se jí tento záměr nedařilo realizovat.

Od března je tomu jinak. Na základě nabídky Ministerstva zdravotnictví ČR by Praha mohla převzít hned čtyři nemocnice, a to Homolku, Bulovku, Thomayerovu nemocnici a podolskou porodnici. Jednání o převedení těchto nemocnic na hlavní město budou probíhat minimálně půl roku. Pokud dojde ke vzájemné dohodě, získá hlavní město spolu s jmenovanými nemocnicemi podstatný vliv na rozhodování a řízení v oblasti zdravotní politiky na úrovni celé Prahy.

Číst dál: Glosa náměstka primátora 04/2012

Představujeme… Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Komise pro sociálně právní ochranu dětí byla zřízena Radou městské části Praha 18 a spolupracuje s Humanitním odborem ÚMČ Praha 18 – oddělením sociálně právní ochrany. Její hlavní činností je navrhování a posuzování předložených sociálně preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Komise dále projednává jednotlivé případy, navrhuje opatření k účinné pomoci dítěti a rodině, která mají chránit děti před sociálně patologickými jevy.

Orgán sociálně právní ochrany dětí může prostřednictvím komise vhodným způsobem napomenout nezletilého, jeho rodiče a osoby, které narušují jeho řádnou výchovu, stanovit dohled, případně uložit nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu aj.

Číst dál: Představujeme… Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Letos poprvé zajistí letňanské školky letní provoz!

STR8 LETOS POPRVE Pixmac Nexus PlexusPokud máte doma předškoláka, který navštěvuje jednu z letňanských mateřských škol, určitě jste před letními prázdninami řešili klasické: „Kam s ním?“

Ani jedna z mateřinek na území městské části Praha 18 totiž dosud nezajišťovala prázdninový provoz. Jak nám však sdělila radní pro oblast školství PaedDr. Věra Ježková, od letošního roku je všechno jinak.

„Společně s řediteli všech školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18, jsme se tímto problémem velmi intenzivně zabývali. Výsledkem našich jednání je dohoda s řediteli školských zařízení a zajištění provozu v jednotlivých zařízeních tak, aby bylo pokryto celé období letních prázdnin“, řekla Dr. Ježková a dodala: „Vzhledem k tomu, že do prázdninového provozu se zapojily celkem čtyři školky, budou se střídat ve čtrnáctidenních turnusech.“

Číst dál: Letos poprvé zajistí letňanské školky letní provoz!

Jste zde: Úvod