Hasiči dostali nové auto

STR7 HASICI DOSTALI NOVE AUTO VYSKA WEBZ rukou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody převzal ve čtvrtek 17. května starosta městské části Praha 18 Ondřej Lněnička klíče od nového zásahového vozidla Ford Transit určeného pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Letňany.

Vozidlo bylo zakoupeno z prostředků hl. m. Prahy a bude zařazeno do vozového parku zásahové jednotky, kde bude plnit úkoly požární ochrany převážně při likvidaci následků živelných pohrom či větrných smrští a při technických zásazích a povodních.

Vozidlo nahradí dosluhující vůz DA 12 AVIA z roku 1978.

Text a foto Karel Slavata, jednotka SDH Letňany

Číst dál: Hasiči dostali nové auto

V okolí radnice bude zaveden jednosměrný provoz

STR9 V OKOLI RADNICE BUDE WEBPoměrně radikální změnou v organizaci dopravy projde v letních měsících okolí letňanské radnice. V ulicích Bechyňská, Dudkova a také v částech ulic Křivoklátská a Tvrdého bude zaveden jednosměrný provoz.

Důvodem tohoto opatření je především skutečnost, že stávající šířka dotčených komunikací nesplňuje zákonné podmínky pro obousměrný provoz. Zatímco pro provoz v obou směrech příslušná právní norma předpokládá šířku komunikace minimálně šest metrů, na některých místech na uvedených komunikacích je tato šířka výrazně menší.

V praxi tak dochází k mnoha kolizním situacím, při nichž hrozí poškození některého z vozů. Ty navíc, vzhledem ke špatné a nepřehledné viditelnosti, představují riziko pro další účastníky silničního provozu.

Číst dál: V okolí radnice bude zaveden jednosměrný provoz

Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (06/2012)

STR6 7 VYBIRAME Z JEDNANISměrnice o zadávání veřejných zakázek

Rada městské části na svém desátém letošním zasedání schválila novou směrnici o zadávání veřejných zakázek. Tato Směrnice je vnitřním předpisem MČ Praha 18 a upravuje zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v případech, kdy se na toto zadávání nevztahuje v plném rozsahu zákonná úprava, což platí především pro zakázky malého rozsahu. Směrnice stanoví metodiku postupu včetně organizačních pravidel, povinností a kompetencí odborů Úřadu MČ Praha 18 a orgánů MČ Praha 18 při zadávání veřejných zakázek a navazuje na novelu zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v účinnost ke dni 1. 4. 2012.

 

Pronájem ordinací lékařům v lokalitě Nové Letňany

RMČ schválila vypsání výběrových řízení na pronájem nebytových prostor pro ordinace lékařů v lokalitě Nové Letňany. Celkově tři nebytové prostory s užitnou plochou o rozměrech 54,1 m², 39,8 m² a 35,1 m² budou pronajaty lékařům s následujícími specializacemi: INTERNISTA / DIABETOLOG / ENDOKRINOLOG, ZUBNÍ LÉKAŘ a ORTOPED. Zájemci mohou podávat své přihlášky do 30. srpna 2012, předpokládaný termín zahájení pronájmu je od 1. Ledna 2013. Kompletní podmínky výběrových řízení jsou vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách www.letnany.cz

Číst dál: Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (06/2012)

Jste zde: Úvod