Informace (nejen) pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve dnech 7. a 8. února 2012 se konal na všech základních školách zřizovaných MČ Praha 18 zápis do 1. ročníků na školní rok 2012/13.

Základní škola                       A            B            C

ZŠ a MŠ Fryčovická               71           62           2

ZŠ a MŠ Rychnovská            94           82           3

ZŠ a MŠ Tupolevova,

Dobratická                              83           72           3

celkem                                  248         216           8

vysvětlivky:

A – počet zapsaných dětí

B – předpokládaný počet žáků 1. tříd

C – předpokládaný počet 1. tříd

 

Celkový počet dětí zapsaných do prvních ročníků je 248, což je o 16 žáků více než pro rok 2011/2012. Zákonní zástupci požádali o 32 odkladů povinné školní docházky pro své děti. Celkový počet otevíraných tříd pro školní rok 2012/2013 je shodný jako v roce 2011/2012 - osm.

Text PaedDr. Věra Ježková, zástupkyně starosty

a Jaroslava Šebková, vedoucí OŠKT

Společenská kronika v lednu 2012

75 let Hájek Miroslav, Hauznerová Hana, Velkoborská Marcela

80 let Toušová Alena, Novák Jaroslav

85 let Ing. Touš Zdeněk, Žitníková Emilie

90 let Hrádková Milada

91 let Baloun Václav, Holečková Zdeňka

Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší!

Nejstarší letňanská občanka

STR11 Nejstarší letňanská1Obdivuhodných 103 let se 8. února 2012 dožila nejstarší letňanská občanka, paní Jozefa Žofková.

Paní Žofková je ještě stále velice komunikativní, na své narozeniny a jejich oslavu, kterou jí přichystal její vnuk Tomáš Zeman, se moc těšila. Mezi četné gratulanty, kteří oslavenkyni navštívili, aby jí poblahopřáli, patřily i zástupkyně starosty Iveta Lojková a vedoucí humanitního odboru Mgr. Markéta Kolářová, které jí předaly květiny a dárkový balíček.

Text Humanitní odbor

ÚMČ Praha 18

Foto Tomáš Proněk

Jste zde: Úvod