Volba prezidenta České republiky se blíží

STR6 VOLBY PREZIDENTA 1Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o tom, že ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případně druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) proběhne na základě rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky volba prezidenta České republiky.

V první den voleb, tj. v pátek 12. ledna 2018, proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb, tj. v sobotu 13. ledna 2018 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 13. ledna 2018 ihned po uzavření volebních místností.

V případě konání II. kola volby prezidenta České republiky proběhne hlasování v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů opět proběhne v sobotu 27. ledna 2018 ihned po uzavření volebních místností.

Číst dál: Volba prezidenta České republiky se blíží

Letňanský úřad příkladně pečuje o zdraví svých zaměstnanců

STR7 SYSTEM PODPORY ZDRAVI 1Dne 24. března 2011 byl zpracován Projekt podpory zdraví, se kterým se Úřad městské části Praha 18 přihlásil do soutěže o titul Podnik podporující zdraví roku 2011 a hned získal Osvědčení 1. stupně – Podnik podporující zdraví roku 2011 v kategorii Malé a střední podniky.

Následovalo tříleté období, v jehož průběhu byly analyzovány poznatky zejména v oblastech personální práce se zaměstnanci v rámci rozvoje lidských zdrojů, v legislativně právních opatřeních a ve volnočasových aktivitách, na základě kterých byl dne 19. 1. 2014 schválen Radou MČ Praha 18 Akční plán projektu podpory zdraví pro období 2014 – 2017.

Jeho hlavním cílem bylo nadále pokračovat v naplňování schváleného Projektu podpory zdraví. Ve stejném roce pak Úřad MČ Praha 18 znovu získal Osvědčení 1. stupně – Podnik podporující zdraví v roce 2014 v kategorii Malé a střední podniky.

Po auditu provedeném v letošním roce Státním zdravotním ústavem městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18 postoupil do vyšší kategorie a získal Osvědčení 2. stupně – Podnik podporující zdraví v roce 2017 v kategorii Malé a střední podniky.

Číst dál: Letňanský úřad příkladně pečuje o zdraví svých zaměstnanců

Právní poradna (12/2017)

PRAVNI PORADNAV letňanské právní poradně vás v poslední době také zajímalo, jak postupovat, pokud tzv. digitalizací katastrálních map dojde k upřesnění vedení hranic sousedních pozemků, v jehož důsledku se ukáže, že malá část zřizovatelovy stavby fakticky stojí na sousedním pozemku.

Na tyto případy pamatuje ust. § 1087 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravující nový institut tzv. přestavku. Pokud zřizovatel stavby jednal v dobré víře, že stavba bude stát na jeho vlastním pozemku, stává se ona malá část sousedova pozemku, která byla zastavěna stavbou, vlastnictvím zřizovatele stavby.

Jestliže však stavba bude přesahovat na sousední pozemek z větší než malé části, větší než malá část sousedova pozemku bude zastavěna cizí stavbou nebo zřizovatel stavby nebude v dobré víře, že celou stavbu umisťuje na svůj pozemek, nestane se zastavěná část sousedního pozemku vlastnictvím zřizovatele stavby a vlastník sousedního pozemku může žádat odstranění části stavby přesahující na jeho pozemek.

Číst dál: Právní poradna (12/2017)

Jste zde: Úvod