Diskusní FÓRUM (3/2018)

LOGO MC LETNANYStejně jako v loňském roce, je i letos vyhrazen v každém vydání Letňanských listů prostor na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva městské části Praha 18. V tomto vydání odpovídají na otázku redakční rady nebo píší na téma, které si sami zvolili.

Otázka pro zastupitele na březen 2018: Jak jste spokojeni s výsledky prezidentských voleb?

V březnu prezentovali své názory:  Oldřich Miffek (bez politické příslušnosti), Milan Čmelík (Občanská demokratická strana), Tomáš Raška (Zelení), Ondřej Lněnička (nezávislý politik), Martin Halama (Strana svobodných občanů), Iveta Lojková (TOP 09) a Olaf Deutsch (Zdravé Letňany).

 

Číst dál: Diskusní FÓRUM (3/2018)

Prezidentské volby v Letňanech: k urnám přišlo takřka 70 % voličů

zeman-proti-drahos-490x315Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo I. kolo volby prezidenta republiky. Voliči vybírali z celkem devíti kandidátů. Do II. kola volby, které se konalo 26. a 27. ledna, postoupili dva kandidáti: Miloš Zeman a Jiří Drahoš.

V městské části Praha 18 voliči hlasovali celkem ve 12 volebních místnostech. Zájem ze strany voličů byl velký, zejména v pátek po otevření volebních místností.

Volební účast za naši městskou část dosáhla v I. kole volby celkem 66,17 %, ve II. kole volby pak celkem 69,88 %. Výsledky voleb naleznete také na www.volby.cz.

Text Lucie Kubíčková, vedoucí Odboru kancelář tajemníka ÚMČ Praha 18

Číst dál: Prezidentské volby v Letňanech: k urnám přišlo takřka 70 % voličů

Právní poradna (3/2018)

PARAGRAFV naší právní praxi poměrně často dostáváme dotazy na možnosti ochrany jednoho z manželů proti dluhům marnotratného manžela. Tento příspěvek se proto bude snažit v kostce popsat jednotlivé možnosti.

Nezodpovědnému chování jednoho z manželů ke společnému jmění se může druhý z manželů bránit zúžením společného jmění. Předmětné zúžení ochrání majetek do budoucna, a to ode dne, kdy k zúžení společného jmění dojde.

Zákon umožňuje zúžit společné jmění dvěma způsoby, a to buď smlouvou, nebo rozhodnutím soudu.

Smlouva, tzv. „Smlouva o manželském majetkovém režimu“, vyžaduje formu notářského zápisu. K jejímu uzavření je nezbytná vůle obou manželů ji uzavřít. Uvedená smlouva působí toliko vůči osobám, kterým je její obsah znám, přičemž ji lze (na žádost manželů nebo je-li to ve smlouvě ujednáno) nechat zapsat do veřejného seznamu, tzv. Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky – smlouva zapsaná v seznamu pak působí vůči všem osobám, a to i tehdy, pokud obsah smlouvy neznají. Vzhledem k uvedenému nelze než zápis smlouvy do seznamu doporučit.

Číst dál: Právní poradna (3/2018)

Jste zde: Úvod