Hlídka 2: Základem je fungující komunikace

představujeme

STR19 PREDSTAVUJEME ROSTIK VYIDECKY

V únorovém vydání Letňanských listů jsme vám představili první z hlídek zdejšího okrsku městské policie. Hlavním tématem našeho minirozhovoru byla tehdy doprava. S „dvojkou“, jinak se strážníky Karlem Roštíkem (46) a Karlem Videckým (56), jsme si povídali především o veřejném pořádku a o lidech – o starousedlících i „přistěhovalcích“, bezdomovcích, cizincích i teenagerech…

Začneme stejně – jak dlouho pracujete na okrsku v Letňanech a proč jste volili právě osmnáctku?

Karel Roštík: Já už tuhle profesi dělám 25 let, začínal jsem mimo Prahu, pak jsem přešel na Prahu 8, kde byl ředitelem pan Olič. V Letňanech jsem sedm let. Vybral jsem si je proto, že je to – navzdory pokračující zástavbě – pořád ještě „zelená část“ Prahy a protože jsou tu dobré vztahy lidí, úřadu a policie. Vyhovuje mi to víc, než anonymita ve velkých městských částech.

Karel Videcký: Já jsem u policie už 20 let, v Letňanech 16 let. Když jsem sem přišel z Prahy 1, kde jsem dřív sloužil, ještě tu nebyla velká sídliště, zimní stadion, Tesco ani bazén, Letňany byly spíš malé městečko, líbilo se mi tady. A líbí pořád… Za ty roky musíte znát dobře lidi, viděli jste vyrůstat nejmladší generaci…

Číst dál: Hlídka 2: Základem je fungující komunikace

Městská policie hl. m. Prahy hledá nové strážníky

pro metropoli bezpečnější

STR18 MESTSKA POLICIE NABORNáborový příspěvek 100 tisíc Kč

Ubytování po dobu zapracování zdarma

Nástupní plat po absolvování vstupního kurzu až: 32 tisíc Kč

plus další benefity

Od 1. ledna 2018 k nám můžete nastoupit již od 18 let na základě novelizace zákona 553/1991 Sb., o obecní policii.

Nyní máte 100 tisíc důvodů, proč pracovat u nás

www.mppraha.cz/nabor

Veškeré benefity, příspěvky a plat platí po splnění všech podmínek zaměstnavatele!

Stoky pod Prahou procházejí pravidelnou kontrolou

STR18 stoky pod Prahou 1.Stoková síť pod hlavním městem je pod bedlivou kontrolou. Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací v loňském roce v rámci preventivního průzkumu prohlédli 152 kilometrů kanalizace a zrevidovali 1.980 vstupních šachet a objektů na stokové síti.

„Při prohlídkách jsme zjistili 37 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 99 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod.

Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

V okrajových částech metropole pomocí tak zvané kouřové metody PVK zrevidovaly 21 kilometrů stokové sítě. Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace.

Číst dál: Stoky pod Prahou procházejí pravidelnou kontrolou

Jste zde: Úvod