Česká pojišťovna je vám blíž!

STR6 7 CESKA POJISTOVNA PR telefonOd 1. května lze řešit otázky a problémy týkající se jednotlivých druhů pojištění přímo v Letňanech. Nové obchodní místo České pojišťovny najdete v budově Úřadu městské části Praha 18 v Bechyňské ulici.

V současné době se můžete s pracovníky České pojišťovny setkat na více než 3500 místech v celé České republice. Další pracoviště bylo otevřeno v Praze 18, v příjemném prostředí obřadní místnosti zdejší radnice. Navštívit je můžete vždy v pondělí a ve středu od 14 do 18 hodin.

Zkušení pojišťovací profesionálové jsou připraveni tu zájemcům poskytnout informace a rady týkající se nejrůznějších problémů, které s pojištěním souvisejí.

Nabídka produktů České pojišťovny je skutečně široká, v novém obchodním místě budou mimo jiných dostupné:

* pojištění motorových vozidel

* pojištění nemovitosti a domácnosti

* cestovní pojištění

* úrazové pojištění

* pojištění domácích mazlíčků a životní pojištění, či vyřízení a přefinancování hypotéky.

Číst dál: Česká pojišťovna je vám blíž!

Bezplatné řešení sporů s finančními institucemi

Vzhledem k tomu, že v poslední době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry…) využívá většina obyvatel, narůstá počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb.

Pokud nemáte dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování, využijte služeb finančního arbitra, který rychle, bezplatně a efektivně vyřídí Váš spor s finančními institucemi (viz www.finarbitr.cz).

Kontakt: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, tel.: 257 042 094.

Text Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ

Představujeme… Komise územního rozvoje a výstavby

Komise územního rozvoje a výstavby byla zřízena Radou městské části Praha 18 jako její iniciační a poradní orgán. Jejím hlavním úkolem je účast na územně-plánovacím procesu tím, že k němu zaujímá v rozhodovacích fázích stanoviska.

Náplní práce komise je projednávání a předkládání kvalifikovaných stanovisek k podnětům na změnu či úpravu územního plánu, urbanistická koncepce a plán rozvoje městské části Prahy 18. Komise územního rozvoje a výstavby vydává také stanoviska samosprávy k územně plánovací dokumentaci, stanoviska do územních řízení, stanoviska k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím, k záměrům na změnu využití, rekonstrukci nebo přestavbu objektů, a také předkládá RMČ návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.

Číst dál: Představujeme… Komise územního rozvoje a výstavby

Jste zde: Úvod