Sběr bioodpadu ve 2. pololetí

STR18 BIOODPADI letos je v součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Akci zajišťuje a hradí odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy.

Služba bude poskytnuta v následujícím režimu: VOK bude přistaven v určeném termínu na maximálně 3 hodiny; přičemž po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu; VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.

Číst dál: Sběr bioodpadu ve 2. pololetí

Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů ve 2. pololetí

STR18 VELKOOBJEM KONTEJNERYOd srpna 2012 MHMP zavádí nový systém přistavování velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery budou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14.00 hodin a týž den v 18.00 hodin budou odváženy.

Po celou dobu nasazení bude u kontejneru obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu tak, aby byl objem VOK maximálně využit.

Upozorňujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů a stavebního odpadu – suti do těchto kontejnerů. V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na ÚMČ Praha 18, odbor hospodářské správy a investic, tel. 284 028 152 – p. Fialka.

Číst dál: Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů ve 2. pololetí

Pohár letňanských škol zůstává na Tupolevce!

STR17 POHAR LETNANSKYCH SKOL2I letos se konal na hřišti Základní školy Tupolevova sportovní den letňanských škol. Na rozdíl od předchozích ročníků se tentokrát žáci druhého stupně utkali především na atletickém poli. A bylo na co se dívat.

Po štafetě smíšených družstev (chlapci a děvčata dohromady) se rozběhly individuální disciplíny (běh na 60 metrů, vrh medicimbalem, skok do dálky a výšky), aby se nakonec opět společnými silami jednotlivé školy a ročníky přetahovaly o lano – což je nejatraktivnější disciplína především na povzbuzování.

Číst dál: Pohár letňanských škol zůstává na Tupolevce!

Jste zde: Úvod