Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (11/2012)

Rada městské části

 

Zvýšení kapacity mateřské školy ZŠ a MŠ Tupolevova

ZS MS TUPOLEVOVARada městské části na svém jednadvacátém letošním zasedání rozhodla o vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro rozšíření kapacity mateřské školy v prostorách Základní školy a Mateřské školy Tupolevova.

Na základě této projektové dokumentace by mělo v průběhu příštího roku dojít k vybudování samostatného oddělení MŠ v prostorách ZŠ a MŠ Tupolevova s kapacitou 25 dětí.

 

Číst dál: Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (11/2012)

Malá právní poradna 11/2012

STR7 PARAGRAFMnozí z klientů naší právní poradny se ptali také na to, z jakého důvodu může dát pronajímatel nájemci výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu. Odpověď je následující.

Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu může dát pronajímatel nájemci pouze z důvodů uvedených v zákoně, jimiž jsou:

- nájemce nebo osoby s ním bydlící přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě,

- nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky – kauci sjednanou při uzavření nájemní smlouvy,

Číst dál: Malá právní poradna 11/2012

Co nám přinese novela stavebního zákona?

NOVELA STAVENIHO ZAKONASněmovna schválila velkou vládní novelu stavebního zákona. Cílem je zjednodušit přípravu a povolování staveb. Pro letňanský stavební úřad je z mého pohledu největším přínosem omezení možnosti zneužití vydání certifikátu autorizovaného inspektora.

Máme ještě v paměti povolení parkovacího domu při ulici Tupolevova, který byl přes nesouhlas MČ Praha 18 a zamítnutí zdejším stavebním úřadem povolen právě certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem. Jaké úpravy tedy novela přinese:

 

1. Možnost zkrácení postupu pořizování územních plánů pro výstavbu komunikací až o tři a půl roku.

Číst dál: Co nám přinese novela stavebního zákona?

Jste zde: Úvod