Senioři vzpomínali na zlatý poklad

V průběhu jednoho ze svých odpoledních setkání v klubu senioři hovořili o zlatém pokladu Československé republiky a jeho osudu.

Poklad vznikl z iniciativy prezidenta T. G. Masaryka brzy o 28. říjnu 1918 a jeho velkou část tvořily zlaté úlomky a mince, které darovali prostí občané. Součásí pokladu bylo i zlato, které republika získala po rozpadu Rakouska-Uherska.

Před začátkem 2. světové války zajistila vláda ČR uložení cca 50 tun zlata v Anglii. Z toho bylo na žádost A. Hitlera cca 26 tun vydáno německým okupantům. Během války část z pokladu vyplatila formou vratné půjčky anglická vláda vládě ČR, později z něj byly odpočítány ještě náklady na výdaje československé armády v Anglii.

Zbytek pokladu, tedy cca 18 tun zlata, byl České republice navrácen po Sametové revoluci a byl použit na vyrovnání schodkového rozpočtu.

Text Josef Koníček

(redakčně upraveno)

V klubu se konala velikonoční besídka

STR12 VELIKONOCE V KLUBUO tom, že letňanští senioři rádi vzpomínají na své dětství a mládí, kdy se ještě dodržovaly lidové tradice a zvyky, se mohl přesvědčit každý, kdo ve čtvrtek 5. dubna odpoledne navštívil velikonoční besídku v klubu.

Bylo tu opravdu rušno. Nejenže klubová místnost doslova „praskala ve švech“, ale živě se tu debatovalo o pletení pomlázek či barvení velikonočních vajíček. Ženská část osazenstva si většinou povídala o přípravě těch nejlepších nádivek, mazanců a beránků.

V druhé části programu si všichni zúčastnění pochutnali na malém občerstvení, které jim věnovalo vedení městské části, a převzali z rukou starosty Mgr. Ondřeje Lněničky a jeho zástupkyně Ivety Lojkové sladké dárky.

–red-

foto Miroslav Plašil

Dvě akce v jednom

STR12DVE AKCE V JEDNOMHned dvě zajímavé akce připravil pro své členy, ale i pro další zájemce z řad letňanských občanů, na úterý 29. května 2012 Klub seniorů.

V 15 hodin se budou moci v klubu v Třinecké ulici setkat s režisérem Vítem Olmerem, který bude vyprávět nejen o svých filmech, ale také o svém – na zážitky velmi bohatém – životě.

Hned po ukončení besedy s režisérem Olmerem, tedy cca od 16 hodin, se bude konat vernisáž výstavy letňanského fotografa Olafa Deutsche „Voda je život“.

Některé z velkoplošných fotografií, které budou až do konce června v klubu vystaveny, najdete již nyní na www.fotobankadeutsch.cz.

Text Klub seniorů

Foto Olaf Deutsch

Jste zde: Úvod