Již brzy začne průzkum starých ekologických zátěží

STR10 JIZ BRZY ZACNE PRUZKUM Pixmac STUDNA elaplan WEBK hlavním prioritám vedení městské části Praha 18 dlouhodobě patří péče o čistotu životního prostředí. Proto podalo žádost o podporu z prostředků Operačního programu Životní prostředí na projekt Analýza rizik kontaminovaného území v k. ú. Letňany, Čakovice a Miškovice. O tomto projektu jsme se již v Listech zmiňovali.

Cílem projektu je provedení průzkumu znečištění kontaminovaného území a následná analýza rizik v území s neřešenými starými ekologickými zátěžemi vzniklými v minulosti v provozech průmyslových areálů Letova, Avie a ZPA, které vedly k rozsáhlé plošné kontaminaci podzemních vod chlorovanými odmašťovadly na území Letňan, Čakovic a Miškovic. Zpracování analýzy rizik je prvním nezbytným krokem k následnému odstranění škod způsobených touto kontaminací.

Číst dál: Již brzy začne průzkum starých ekologických zátěží

Malá právní poradna (06/2012)

STR7 PARAGRAFV naší bezplatné právní poradně se občas ptáte i na to, jak postupovat v případě, že chcete svůj úpadek řešit oddlužením dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Správný průběh je následující:

Dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení je možné řešit úpadek dlužníka – výhradně nepodnikatele – oddlužením. V úpadku se dlužník ocitne, když má více než jednoho věřitele, závazky více než 30 dní po splatnosti a je v platební neschopnosti.

Návrh na povolení oddlužení podá dlužník současně s návrhem na zahájení insolvenčního řízení a k návrhu musí přiložit řadu příloh (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Návrh na povolení oddlužení lze podat jen na předepsaném formuláři.

Číst dál: Malá právní poradna (06/2012)

Letňanské školy žáky neohrožují

STR7 LETNANSKE SKOLKY1Na konci loňského roku zaslala Česká školní inspekce do všech mateřských, základních a středních škol dotazník, v němž se ptala na použití tzv. aletických panelů při výstavbě budov těchto zařízení v letech 1970 až 1980.

Hlavním důvodem dotazníkové akce byl fakt, že v několika základních školách v Českých Budějovicích a v Praze bylo zjištěno zvýšené množství škodlivého azbestu, jenž je obsažený v uvedených panelech použitých při výstavbě v 70. a 80. letech.

Boletický panel je variabilní stavební konstrukce, jejímž základem je ocelový rám, který je z venkovní strany obložený pohledovým sklem a z vnitřní strany pak nejčastěji deskovými materiály.

Azbest může být jak ve vnitřní desce, tak v desce, která se skrývá pod pohledovým sklem. Objekty škol, na kterých byly zmíněné panely použity jako fasádní systém, byly vytipovány Českou školní inspekcí jako rizikové – lze zde odůvodněně předpokládat možný výskyt zdraví škodlivého azbestu.

Číst dál: Letňanské školy žáky neohrožují

Jste zde: Úvod