Malá právní poradna (05/2012)

STR6 7 MALA PRAVNIV letňanské právní poradně se objevily i dotazy na to, jak postupovat v případě existence splatné pohledávky, která nebyla zaplacena. Zde je odpověď.

V případě, že máte vůči nějaké osobě splatnou pohledávku, která nebyla uhrazena, je na místě bez váhání začít tuto věc řešit. Nejprve je vhodné dlužníka vyzvat dopisem, nejlépe doporučeným, k její úhradě.

V případě, že dlužník na výzvu nereaguje, je na místě se pustit do vymáhání pohledávky. Pokud se rozhodnete, že budete pohledávku soudně vymáhat, je dobré se o možném úspěchu ve sporu poradit s právníkem a předložit mu veškeré podklady k pohledávce.

Právník Vám sdělí, jaké jsou – na základě přeložených podkladů – Vaše vyhlídky na úspěch ve sporu. Záleží na tom, zda máte s dlužníkem uzavřenou nějakou písemnou smlouvu, ze které pohledávka vznikla, nebo alespoň objednávku zboží či služeb, její potvrzení, doklad o převzetí a fakturu, nebo zda pohledávka vzešla z nedodržení nějaké ústní smlouvy či dohody.

Číst dál: Malá právní poradna (05/2012)

Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (05/2012)

STR6 7 VYBIRAME Z JEDNANISnížení počtu pracovníků ÚMČ

Rada městské části na svém letošním osmém zasedání schválila snížení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18. Nově je počet zaměstnanců stanoven na 90 - pro zajištění chodu ÚMČ Praha 18 se pro letošní rok počítá se 72 pracovníky místní správy a osmnácti pracovníky ostatních organizací, zejména knihovny, správy majetku a technické skupiny.

 

Konkurz na funkci ředitele

RMČ vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Zařízení školního stravování v Letňanech. Nového ředitele této příspěvkové organizace vybere konkurzní komise složená ze zástupců městské části, Magistrátu hl. m. Prahy a České školní inspekce z uchazečů, kteří se do konkurzu přihlásí a splní předepsané vzdělanostní a profesní požadavky. Nový ředitel by měl být vybrán v druhé polovině června s předpokládaným nástupem do funkce od začátku července.

Číst dál: Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (05/2012)

Od dubna opět probíhá deratizace

STR7 DERATIZACEI v letošním roce zajistí Magistrát hl. m. Prahy v souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, jejichž je vlastníkem a přímým správcem, a také v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.

V Letňanech proběhne cyklická deratizace ve dvou termínech, a to mezi 4. 6. až 9. 7. v Lovosické ulici na Proseku, a poté ještě koncem prázdnin a na začátku školního roku, tedy mezi 20. 8. až 7. 9. v těchto ulicích: Beranových, Bohumínská, Dobratická, Chotěšovská, Chlebovická, Kopřivnická, Kostomlatská, Ostravská, Rýmařovská, Terezínská, Tupolevova a Tvrdého.

Číst dál: Od dubna opět probíhá deratizace

Jste zde: Úvod