Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (1/2018)

RMČ: kulturní akce v roce 2018

STR11 LANGEROVARada vzala na vědomí pořádání velkých kulturních akcí, které se budou konat na území Letňan v roce 2018. Jedná se například o akce, jejichž pořadatelem není městská část, jako jsou Majáles (na snímku vystoupení zpěvačky Anety Langerové), Utubering, koncerty zpěváka Ozzy Osbourne či skupiny Iron Maiden.

Rada současně ustanovila pracovní skupinu, která bude koordinovat aktivity v oblasti dopravy, kultury, životního prostředí a bezpečnosti s dotčeným orgány státní správy v souvislosti s konáním těchto akcí.

Také se předpokládá, že i v letošním roce budou vydány rezidentní vjezdové karty, které budou platné po dobu konání akcí a jimiž bude omezena dopravní obslužnost Letňan.

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (1/2018)

Právní poradna (1/2018)

PARAGRAFV letňanské právní poradně jste se nás často ptali, jak je to vlastně se zánikem vyživovací povinnosti rodiče k dítěti.

Obecně vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno se samo živit a je tedy svou výživou odkázáno na rodiče. Tento předpoklad je zanesen v ust. § 911 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dle ust. § 915 odst. 1 občanského zákoníku pak má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Dítětem se pro účely vyživovací povinnosti rozumí příbuzný v linii přímé v prvém stupni s tím, že věková hranice osmnácti let nepředstavuje zásadní význam pro zánik vyživovací povinnosti.

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti tak není omezena věkem dítěte, jak by se mohlo zdát, ale právě výše uvedenou schopností dítěte živit se samo.

Číst dál: Právní poradna (1/2018)

Rok 2017: start velkých projektů i každodenní mravenčí práce

STR10 RADNICEV poslední den roku se zpravidla ohlížíme za uplynulými týdny a rekapitulujeme. A protože každý z nás má jiné priority, může někomu připadat, že se leccos povedlo, a jinému zase, že máme za sebou neúspěšných 12 měsíců – hodnocení je prostě subjektivní.

Ač by se mohlo zdát, že letňanské priority a směr dalšího rozvoje osmnáctky si – jako starosta – vymýšlím po večerech u sklenice vína, není to tak, vždy je to týmová práce. A kam tedy Letňany směřovaly a doputovaly v roce 2017?

Jednak bych chtěl zmínit absolutně nové projekty, jednak nesmím zapomenout na klasické, stereotypně se opakující aktivity – údržbu komunikací, rekonstrukci chodníků, údržbu zeleně, správu bytového fondu atd.

Číst dál: Rok 2017: start velkých projektů i každodenní mravenčí práce

Jste zde: Úvod