Prázdninový provoz MHD

Podobně jako v minulých letech dochází i letos v létě k úpravě provozu pražské hromadné dopravy.

V době od 30. 6. do 31. 8. by tak mělo dojít k omezení provozu na všech linkách metra zhruba o 10-15%, na trase C bude potom prodloužen sobotní ranní interval ze stávajících šesti minut na sedm a půl minuty.

Omezení v podobném rozsahu se dočkají také cestující, kteří využívají autobusové a tramvajové spoje. Pro kompletní přehled omezení v hromadné dopravě doporučujeme sledovat aktualizované zelené prázdninové jízdní řády, které budou vyvěšeny na zastávkách.

I nadále je zachováno pravidlo, že výlukové jízdní řády mají barvu žlutou a pravidelné bílou. Kompletní jízdní řády naleznete také na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy www.dpp.cz.

S využitím podkladů společnosti ROPID zpracoval Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty

Další ulice budou mít nové chodníky

STR10 DALSI ULICE BUDOU MIT BVedení městské části se i v průběhu tohoto roku rozhodlo vynaložit část prostředků na rekonstrukce pěších komunikací. Nových chodníků by se tak měly dočkat ulice Dobratická a Bukovecká.

Rekonstrukční práce, při kterých na obou místech nahradí stávající popraskaný asfaltový povrch nová zámková dlažba, budou započaty v průběhu léta a lze předpokládat, že k dokončení prací by mělo dojít v rozmezí čtyř až šesti týdnů. Investorem akce je městská část Praha 18 a předpokládané celkové náklady na rekonstrukci obou komunikací činí 1,4 milionu korun.

Text a foto Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty

Nebezpečná komunikace u výstaviště bude zaslepena

STR10 NEBEZPECNA KOMUNIKACEJiž v průběhu letních měsíců přijdou řidiči o možnost zkracovat si trasu projížděním obslužné komunikace podél letňanského výstaviště.

Z této komunikace, která byla původně vybudována především pro potřeby obsluhy Pražského veletržního areálu, se zejména v posledním roce stala oblíbená zkratka těch, kteří nechtěli čekat na semaforech před odbočením na Tupolevovu ulici. Vozidla však v tomto místě stále častěji omezovala či ohrožovala pěší a cyklisty, kteří tuto trasu pravidelně využívali. Zároveň rychle projíždějící auta představovala riziko při odbočování na komunikaci Beranových.

Vedení městské části se proto rozhodlo ve spolupráci se silničním správním úřadem uzavřít tuto trasu prostřednictvím dopravního značení, které zakazuje průjezd ve směru k ulici Beranových. Provoz na této komunikaci bude umožněn pouze v době trvání akcí v areálu PVA. Toto opatření by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu a snížení rizika dopravní nehody.

Text Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty

Foto Ing. Tomáš Raška

Jste zde: Úvod > Doprava