Ve Vratimovské ulici přibudou nová parkovací místa

V souvislosti se snahou vedení letňanské samosprávy o navýšení počtu parkovacích míst v lokalitách s nedostačující kapacitou dojde v nejbližších měsících ke změně dopravního značení ve vybraných ulicích tak, aby mohla přibýt nová parkovací stání.

V průběhu jarních měsíců bude změněno dopravní značení ve Vratimovské ulici, ve které se řidiči dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst, a to jak v denních hodinách, tak v noci. Na obou stranách komunikace by měla být vyznačena šikmá parkovací stání, a to při souběžném zachování dostatečné šířky vozovky tak, aby nebyla omezena průjezdnost vozidel oběma směry (viz fotografie).

Celkově tu vznikne devět nových parkovacích míst, která by měla usnadnit situaci motoristům parkujícím svá vozidla v této lokalitě.

Text Mgr. Martin Zástěra

zástupce starosty

Na linkách 110 a 302 budou jezdit nové autobusy

STR8 NA LINKACH 110 A 132Již od února mohou cestující na linkách 110 (jezdící na trase Hostavice – Hloubětín – Letňany – OC Čakovice – Teplárna Třeboradice) a 302 (na trase Letňany – Kbely – Ctěnice – Přezletice) využívat nových nízkopodlažních autobusů, které se dopravce rozhodl nasadit právě na těchto trasách.

Celkem byly do provozu nasazeny tři nové plně nízkopodlažní autobusy, čímž se počet bezbariérově přístupných vozidel na linkách 110 a 302 zdvojnásobil. Cestování na těchto trasách by tak zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí mělo být o něco pohodlnější.

Text Mgr. Martin Zástěra

zástupce starosty

Foto archiv společnosti ROPID

Ulici Beranových čeká kompletní rekonstrukce přechodů

STR8 ULICI BERANOVYCH CEKAV průběhu první poloviny tohoto roku by měly být rekonstruovány přechody pro chodce, které se nacházejí na komunikaci Beranových a v jejím bezprostředním okolí.

Konkrétně se jedná o šest přechodů, které se nacházejí na následujících místech: na křižovatce s ulicí Příborskou, na křižovatce s ulicí Boletickou, u vstupu do areálu VZLÚ, u vstupu do areálu Letov, u křižovatky s ulicí Toužimská a konečně by měl být opraven i přechod u křižovatky ulic Tupolevova a Veselská.

Na všech těchto místech dojde k vysazení či vyrovnání obrubníků, k opravám stávajících bezbariérových úprav a k provedení úprav pro nevidomé v podobě signálních a varovných pásů, sadových obrubníků a vodících pásů. Přechody budou vybaveny prvky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb a prvky pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob.

Číst dál: Ulici Beranových čeká kompletní rekonstrukce přechodů

Jste zde: Úvod > Doprava