Trasa přivaděče z okruhu: návrh je pro osmnáctku nepřijatelný

STR23 TRASA PRIVADECE 1

Návrh změny územního plánu, který v posledních týdnech vyvolal v Letňanech vlnu nevole, se týká komunikace, která má svést dopravu z budoucího pražského okruhu do oblasti severovýchodní části Prahy. Všichni, kteří žijí či pracují v této oblasti, včetně zásobování, by z obchvatu Prahy sjížděli právě tudy….

Vybudování této části obchvatu je sice plánováno až po roce 2030, ale již nyní navrhlo hlavní město Praha – formou změny územního plánu – trasu této komunikace (tzv. přivaděče). Návrh se týká nejen naší městské části, ale také Čakovic a Kbel.

Podle něj by silnice přicházela od severovýchodu. Protože se již nepočítá s komunikacemi přetínajícími lesopark, objevil se návrh, aby komunikace vedla severně od lesoparku až k prodloužení ulice Veselské, tedy těsně kolem nové výstavby v ulici Kadečkové, dále kolem výstavby v ulicích Nepomuckých a Kramolínská až na napojení s ulicí Toužimskou.

Toto řešení by extrémně zatížilo dopravní situaci v Letňanech. Proto se rada MČ začala tímto problémem zabývat již koncem minulého roku, podrobně se s celým návrhem seznámila a jednala i se sousedy.

Čakovičtí také nesouhlasí s vedením komunikace v severní části obce (jak je uvedeno v návrhu) a Kbelští odmítají alternativu, která by komunikaci přivedla východním směrem kolem lesoparku přímo na komunikaci Polaneckého. Přitom tato alternativa by byla dle názoru zástupců naší městské části ideální.

Navrhovaná trasa dále ignoruje novou výstavbu na východě Letňan, a dokonce vede i přes území, kde již byla výstavba dokončena. Z uvedeného vyplývá, že se zpracovatel vůbec neseznámil s aktuální situací a namaloval trasu tzv. od stolu.

Předložený návrh změny územního plánu považuje rada MČ za nepřijatelný, to také potvrdila svým usnesením č. 063/05/17 z 15. února 2017. Následně toto stanovisko podpořilo i Zastupitelstvo MČ Praha 18 svým usnesením č. 001/Z2/17 z 27. února 2017. Stanovisko městské části bylo předáno hl. m. Praze. Zástupci MČ budou pozorně sledovat další vývoj, v žádném případě ale nepřijmou řešení, které by Letňany dále zatížilo.

Text Oldřich Miffek, zástupce starosty pověřený oblastí dopravy

Plánek a ilustrační foto archiv ÚMČ Praha 18

 

STR23 TRASA PRIVADECE 2

Na obrázku dole vidíte trasu navrženou hl. m. Prahou, v pravé části je červeně vyznačena alternativa a v levé části (též červeně) trasa připravovaného prodloužení ulice Veselská.

Jste zde: Úvod > Doprava > Trasa přivaděče z okruhu: návrh je pro osmnáctku nepřijatelný