Návrh vedení městského okruhu: osmnáctka s ním nesouhlasí

STR22 OSMNACTKA NESOUHLASI 1Vzhledem k tomu, že severovýchodní části Prahy chybí Pražský okruh, který by odváděl tranzitní dopravu z obydlených částí, sledují obyvatelé této části města, jak se vedení Prahy rozhodne v kauze pokračování dalšího vedení obchvatu metropole.

Občané chápou, že vedení okruhu zahloubením je velmi nákladné, ale jeho trasování berou pozitivně s tím, že nebudou dále neúměrně zatěžovány komunikace Liberecká a Kbelská, které jsou již nyní – vzhledem k chybějícímu okruhu – přetíženy tranzitní dopravou.

Stejně jako ostatní jsme očekávali, že Rada hl. m. Prahy schválí původní návrh vybudování další etapy Městského okruhu. O to více jsme byli překvapeni alternativním návrhem, který řeší vedení městského okruhu dvěma větvemi – jednou po Povltavské přes Balabenku a Spojovací ulicí, druhá větev má jít po komunikacích Liberecká, Kbelská a Průmyslová. Sice chápeme, že finanční náklady na vybudování další etapy Městského okruhu jsou značné, ale neměly by být rozhodující…

Původní varianta počítá s vedením dopravy zahloubením, a tak odbourává stání vozidel na křižovatkách a zajišťuje plynulý provoz. Je tedy ekologičtější. Nová varianta řeší vedení dopravy po (většinou již nyní) přetížených komunikacích a nevyhne se úrovňovým křižovatkám, tzn. Že tato trasa bude zatížena většími exhalacemi.

Rada MČ Praha 18 zadala zpracování stanoviska k oběma uvedeným variantám. Stanovisko schválené na jednání Rady 19. července 2017 usnesením č. 340/15/17 jednoznačně podporuje původní verzi na zahloubení části okruhu pod zem a zároveň v důvodové zprávě uvádí, proč Rada nesouhlasí s alternativním návrhem, který by ještě více zatížil již dnes přetížené komunikační trasy vedené přes území Prahy 8, 9 a 18, konkrétně komunikace V Holešovičkách, Kbelská a Průmyslová.

Jsou to tyto:

• Komunikace Kbelská již v současnosti nestačí pohltit dopravu směřující z příjezdu po D8.

• Na komunikaci Kbelská byly v nedávné době dokončeny dvě stavby zajišťující větší bezpečnost provozu (důvodem výstavby bylo velké množství havárií se smrtelnými následky), a to přemostění Kbelské v křížení Kbelská a Veselská a vybudování Vysočanské spojky (Kbelská - R10).

• S ohledem na přemostění Kbelské a sjezd z D8 na Kbelskou nelze přidat další jízdní pruhy pro urychlení dopravy a ve směru na stavbu spojky Kbelská – R10 nemá smysl budovat další jízdní pruh, a to vzhledem ke stávajícímu počtu jízdních pruhů a dvěma světelným křižovatkám Kbelská x Kolbenova a Kbelská x Poděbradská.

• Na základě vyhodnocení stávajícího provozu lze s jistotou konstatovat, že větší zatížení již tyto komunikace nezvládnou.

• Vybudování Městského okruhu v zahloubené variantě společně s urychleným vybudováním severovýchodního vnějšího okruhu (silniční okruh kolem hl. m. Prahy Březiněves – Satalice, stavba 520) by velmi pomohlo této lokalitě s dopravním provozem vzhledem k tomu, že nejen v okrajových částech Prahy, ale i v obcích Středočeského kraje v blízkosti Prahy vznikají nová sídliště.

• Velmi by pomohlo zajištění lepší dostupnosti pomocí regionálních železnic, vybudování nových zastávek a posílení spojů příměstské dopravy.

Toto stanovisko bylo zasláno náměstkovi primátorky hl. m. Prahy Petru Dolínkovi, v jehož gesci je doprava, s tím, že Rada MČ Prahy 18 i letňanští občané věří, že zvítězí zdravý rozum a nedojde k dalšímu přetěžování dopravy v katastru MČ.

Text: Oldřich Miffek, člen Rady MČ Praha 18 a zástupce starosty pro dopravu

Foto: Denis Postler


STR22 OSMNACTKA NESOUHLASI 2

Jste zde: Úvod > Doprava > Návrh vedení městského okruhu: osmnáctka s ním nesouhlasí