Organizační plán zimní údržby byl aktualizován, je na webu městské části

STR21 ZIMNI UDRZBA 2017 1Opět nastává zimní období. Během příprav na něj pracovníci úřadu, odpovědní za zimní údržbu komunikací (ZÚK), postupovali podle stanovených harmonogramů. Rada také schválila Organizační plán zimní údržby pro zimní období 2017/18, týkající se údržby komunikací ve správě městské části Praha 18.

V plánu je přesně specifikován způsob provádění údržby, tzn. že zde jsou uvedeny základní povinnosti dodavatelů zajišťujících výkon ZÚK, základní povinnosti uživatelů místních komunikací, časové limity pro zahájení a dokončení prací při zimní údržbě od okamžiku zjištění závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací.

Pěší komunikace jsou rozděleny dle pořadí důležitosti podle frekvence chodců, umístění úřadů a zdravotnických zařízení, školských zařízení apod. Je vytvořen seznam silničních a pěších komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Aktuální letošní Organizační plán zimní údržby včetně seznamu neudržovaných silnic a neudržovaných chodníků vyznačených v grafické podobě je zveřejněn na internetových stránkách městské části www.letnany.cz.

Jsou ujednány smluvní podmínky a uzavřeny smlouvy s dodavateli a jsou vypracovány přesné mapové podklady s vyznačenými trasami zimní údržby a posypu na komunikacích. Technická skupina MČ je dostatečně zásobena posypovým materiálem. Na dílně skupiny byla dokončena příprava mechanizace. Z úklidových vozidel v majetku MČ budou v provozu sypač s pluhem Multicar M30 vybavený radlicí a sypacím zařízením, nakladač Wecan 700 a víceúčelový úklidový komunální stroj Egholm 2200. Mimořádná opatření jsou nutná pouze v případě vzniku kalamitního stavu – v takových situacích bude zajištěno odklízení sněhu pomocí dodavatelů s těžkou stavební technikou.

Přes veškerou snahu městské části o dostatečný zimní úklid komunikací je za zhoršených klimatických podmínek na všech místech nutná zvýšená obezřetnost. Není v technických silách MČ závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit zcela.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby kladené na zimní údržbu místních komunikací budou pravděpodobně vždy vyšší než ekonomické možnosti MČ, snaží se pracovníci úřadu, aby úkoly kladené na prováděcí firmy při zimní údržbě byly jakýmsi průsečíkem společenských potřeb a ekonomických možností MČ. Ty zhruba korespondují s finančními prostředky, které může MČ ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Plánem ZÚK je na silničních i pěších komunikacích v rámci technických možností závady ve schůdnosti co nejvíce zmírnit. Je nutné vždy věnovat pozornost stavu komunikací a přizpůsobit mu chůzi a jízdu, dbát zvýšené opatrnosti, při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem, a při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou dle plánu ZÚK zmírňovány závady ve schůdnosti.

Text Marek Havel, Odbor HSI ÚMČ Praha 18

Foto Zdeněk Vlach a archiv odboru HSI

 

STR21 ZIMNI UDRZBA 2017 2

Při úklidu komunikací používají pracovníci technické skupiny mj. i Multicar M30 s radlicí.

Jste zde: Úvod > Doprava > Organizační plán zimní údržby byl aktualizován, je na webu městské části