Parkování bez hranic

STR20 PARKOVANI BEZ HRANICOdtahy jsou vnímány asi jako ta nejvíce negativní činnost jakékoliv městské policie, té pražské nevyjímaje. Samotný odtah vozidla je výrazným zásahem do výkonu vlastnického práva. Proto je přesně specifikováno, z jakých důvodů může strážník odtah nařídit.

Auto může tvořit překážku silničního provozu, resp. ohrožovat jeho bezpečnost a plynulost (například křižovatka, přechod pro chodce), nebo stojí v zónách, kde je parkování umožněno jen po uhrazení místního poplatku.

Také může parkovat na vyhrazených místech a parkovištích nebo blokovat vjezd či výjezd – v takovém případě se odtah ale realizuje jen na žádost oprávněné osoby.

Ať se jedná o jakýkoliv případ, z pohledu řidiče odtaženého vozidla jsme jako strážníci stejně nepoužili zdravý selský rozum. To stání v nebezpečném místě (křižovatka, přechod) přece trvalo jen malou chvíli. Řidič si vždy potřeboval jen rychle vyřídit něco důležitého, co nemohlo počkat. Dobrý úmysl rychle odjet byl dán tím, že blikala výstražná světla.

Jen někdy řidič uzná, že zaparkoval, eufemisticky řečeno, v rozporu s pravidly silničního provozu… Nejčastěji to bývá v případě, kdy kolem jeho překážejícího auta čekají cestující z několika zablokovaných tramvají.

Text Jiřina Ernestová, Komunikace s médii a veřejností Městská policie hl. m. Prahy

Foto archiv MP HMP

Jste zde: Úvod > Doprava > Parkování bez hranic