Smyslem vzdělávání je mít a rozdávat radost

STR11 ROZHOVOR P KUCERA Foto 1První prázdninový den byl pro RNDr. Pavla Kučeru, Ph.D., i prvním dnem v nové funkci. Od 1. července je ředitelem Základní školy a Mateřské školy Generála Františka Fajtla DFC. Proto jsme jej požádali o rozhovor.

Pane řediteli, jaký je to pocit stát v čele nejstarší a pro mnoho letňanských občanů „srdcové“ školy Letňan? Dlouhou dobu byla škola vnímaná jako výjimečná, což bylo před pár lety umocněno získáním čestného názvu ZŠ a MŠ Generála Františka Fajtla DFC.

Chtěl bych začít náš rozhovor mottem: Smyslem vzdělávání, jakkoliv je mnohdy bolestné, je docílit radost. Můj pocit má dvě polohy. Ta první je určité uspokojení v oblasti mé profesní práce. Ta druhá poloha je spojená s velkou zodpovědností. V době, kdy jsem učil na gymnáziu, jsem sledoval úroveň absolventů základních škol, kteří na tuto školu přicházeli. V mnoha případech úroveň znalostí, vědomostí a dovedností neodpovídala tomu, jak by měl žák, který vstupuje na střední školu, případně učiliště či do pracovního prostředí, vypadat. A proto chci ve škole, kde jsem mimochodem působil dva roky ve funkci zástupce ředitele, vytvořit dobré podmínky pro vzdělávání. Aby její absolventi nalezli uplatnění v pracovním životě či měli dobré podmínky pro vstup na střední školy nebo učiliště.

Čím byste chtěl začít? A je možné toho – s ohledem na finanční možnosti školy – dosáhnout?

Nejprve je třeba vytvořit stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor a kvalitní tým ostatních pracovníků školy. Dále bude potřebné dobré materiální zabezpečení, které je možné zajistit pouze v součinnosti se zřizovatelem školy. Ten má naštěstí ke školství kladný vztah.

Zmínil jste se o podmínkách pro zajištění kvalitního vzdělávání a zlepšení vybavenosti školy. Jaké jsou vaše další plány?

Vedle toho, o čem jsem se zmínil, je další mou prioritou výchova – vztah k okolí, tedy lidem i věcem, pocit sounáležitosti, čestnost, přátelství… A proto kromě udržení výborné pověsti spojené s „muzicírováním“ bychom chtěli zapracovat na vytvoření prostředí, které by formovalo dětskou osobnost komplexně. Proto mimo jiné chceme obnovit tradici výtvarných výchov a kurzů, díky nimž bývala škola také velmi známá. Technické vymoženosti a lidskost by měly být v rovnováze. Dalším neméně důležitým záměrem je účast žáků školy na olympiádách a v soutěžích, samozřejmé budou i výlety, exkurze či lyžařský kurz a pořádání dalších akcí. Na školní zahradě se již v současné době buduje přírodní učebna. Finanční prostředky na její stavbu byly získány z grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky.

Patří do „portfolia“ školy i volnočasové aktivity? A jaká je jejich nabídka?

Ano, i tyto aktivity jsou v nové nabídce školy. Jedná se celkem o devětadvacet kroužků, jejichž vedení se ujali zkušení pedagogové a vedoucí a které netradičně nazýváme Báječná odpoledne: Hra je to – Děláme to – Umíme to. Již z názvu je patrné, že se tyto aktivity týkají širokého okruhu činností. Vzhledem k jejich množství a k počtu míst, která jsme v nich vytvořili, bych tímto chtěl pozvat k jejich návštěvě i děti z dalších letňanských škol. Nabídka aktivit je vyvěšena na webových stránkách naší školy. Jedním z výjimečných kroužků bude Letecké modelářství, vedené leteckým inženýrem panem Pavlovským, který se již léta věnuje výrobě leteckých modelů a účastní se soutěží a výstav. Chtěli bychom, aby se kroužek stal opravdovou chloubou školy a byl vyjádřením našeho respektu k Letňanům a jejich tradici leteckého průmyslu, ale hlavně ke generálu Františku Fajtlovi DFC a dalším letcům, čestným občanům městské části a účastníkům mnoha leteckých bitev druhé světové války. Zahájení činnosti kroužku modelářů bude na webu školy včas oznámeno.

Co byste chtěl říci závěrem?

Cílem nás všech, kteří učíme a vychováváme děti, je být společně se zřizovatelem, pracovníky školy, rodiči a žáky takříkajíc na jedné lodi. Všichni by měli vlastními silami přispět k tomu, aby se dětem dostalo co nejlepší výchovy a vzdělání. Těším se tedy na spolupráci s kolegy, rodiči i žáky, a věřím, že se naše plány podaří naplnit.

-red-

Foto archiv Pavla Kučery

Jste zde: Úvod > Komunitní plánování > Smyslem vzdělávání je mít a rozdávat radost