Nezmeškejte zápis do mateřské školy!

STR10 NEZMESKEJTE ZAPIS HOLCICKA SKOLKA PIXMAC GALDZERV letošním roce se bude zápis ve všech letňanských mateřských školách konat ve dnech 11. a 12. Dubna 2012 od 13 do 17 hodin. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Mateřská škola, Příborská 514, Praha – Letňany

Kapacita mateřské školy je 140 míst.

Mateřská školka Příborská je jediná samostatná školka, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 18. Bližší informace a aktuality naleznete na adrese www.mspriborska.cz

 

Základní škola a Mateřská škola, Fryčovická 462, Praha – Letňany

Součástí školy je odloučené pracoviště Mateřská škola, Malkovského 587. Kapacita mateřské školy je 116 míst. Bližší informace a aktuality naleznete na adrese www.zsfrycovicka.cz

 

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha – Letňany

Kapacita mateřské školy je 115 míst. Bližší informace a aktuality naleznete na adrese www.zsfajtla.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Tupolevova, Dobratická 525, Praha – Letňany

Mateřská škola má dvě místa výkonu - první o kapacitě 40 míst se nachází v budově základní školy, druhé s kapacitou 100 míst je odloučené pracoviště v ulici Havířovská 476. Mateřskou školu v Dobratické ulici navštěvují především děti předškolního věku. Další informace najdete na stránkách školy www.tupolevka.cz

 

* Pevný termín pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání není v zákoně č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhláškách stanoven, dále se na přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání nevztahuje vyhláška o spádových obvodech, která platí pouze pro základní školy. V letošním roce se bude zápis konat ve dnech 11. a 12. dubna.

 

* K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 

* Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonem dáno řediteli MŠ. Rozhodnutí provádí ředitel v rámci rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, a na základě předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do dané MŠ.

 

* Odvolacím místem proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je krajský úřad (v našem případě Magistrát hl. m. Prahy) prostřednictvím ředitele školy.

 

* Městská část Praha 18 nemá pravomoc do přijímacího řízení jakkoliv zasahovat.

Text Jaroslava Šebková

vedoucí OŠKT

Jste zde: Úvod > Komunitní plánování > Nezmeškejte zápis do mateřské školy!