Vzpomínka na generála Fajtla

STR11 VZPOMINKA NA GEN FAJTLA 1V budově školy v Rychnovské 139 se sešli v úterý 4. října 2016 hosté, pedagogové a žáci, aby si připomněli desáté výročí úmrtí velké osobnosti – generálporučíka Františka Fajtla DFC. Významného, ale i kamarádského a veselého člověka.

Na úvod slavnostního setkání zazněla píseň skupiny Taxmeni „Sestřelen“, která je věnována právě jeho osobě. Poté přítomné uvítali ředitelka školy Eva Duchková a starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický, který ve svém krátkém projevu připomněl odkaz Františka Fajtla – letce a válečného hrdiny.

Bývalá ředitelka školy Dagmar Ryčlová vzpomněla na svá setkání s tímto vzácným člověkem a s jeho ženou i na úspěšně zakončenou snahu o získání čestného názvu pro školu v Rychnovské.

Číst dál: Vzpomínka na generála Fajtla

Právní poradna (2/2017)

PARAGRAFObčané, kteří navštěvují bezplatnou právní poradnu MČ Praha 18, se často ptají na problematiku související s dědictvím.

Dotazy směřují také k tomu, jak zabránit, aby nedědily osoby, které se zůstavitelem nejsou dlouhodobě v kontaktu či se k němu v minulosti nezachovaly zcela mravně, které jednaly protiprávně nebo žijí nezřízený život, a zůstavitel tak nemá zájem zanechat jim svůj majetek.

Tento příspěvek bude proto pojednávat o tzv. nezpůsobilém dědici, vydědění se bude věnovat příspěvek, který zařadíme do příštího vydání Letňanských listů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahuje v § 1481 ustanovení o tzv. nezpůsobilém dědici, když stanoví, že z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu, nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul.

Číst dál: Právní poradna (2/2017)

Den zdraví: ve středu 5. dubna

den zdravi symbolMěstská část Praha 18 připravila na středu 5. dubna 2017 již tradiční Den zdraví v Letňanech.

Akce se uskuteční v prostorách Klubu seniorů (Třinecká 650, Praha 18-Letňany) od 10 do 17 hodin.

ZDARMA: měření krevního tlaku a pulsu, cholesterolu, hladiny cukru v krvi a množství tuku v těle, ukázky první pomoci.

Připraveny jsou pro vás i další zdravotně preventivní aktivity.

Zápisy do školek pro školní rok 2017/18

STR17 ZAPISY DO MS 2017 1Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 proběhly ve dnech 3. a 4. května 2017 na všech mateřských školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18.

Celkem bylo podáno 519 přihlášek, po odstranění duplicit bylo 320 přihlášených dětí, přičemž školky mohly nabídnout pro příští školní rok celkem 179 volných míst.

Dle předběžných výsledků nebylo přijato 141 dětí, z tohoto počtu však 84 dětí nesplnilo kritéria pro přijetí a zbývajících 57 dětí sice kritéria splnilo, avšak nebyly přijaty z důvodu nedostatku míst.

Číst dál: Zápisy do školek pro školní rok 2017/18

Jste zde: Úvod > Nejčtenější