Příspěvek na péči aneb I nepříznivé situace mají svá řešení

STR17 PRISPEVEK NA PECI 1Příspěvek na péči je určen lidem, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb.

Z poskytnutého příspěvku pak hradí pomoc, kterou jim poskytuje osoba blízká, asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

Příspěvek na péči je upraven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Číst dál: Příspěvek na péči aneb I nepříznivé situace mají svá řešení

Střípky z letňanských školek a škol (6/2017)

Oslavy Dne Země

STR14 FRYCNA DEN ZEME 2017Děti ze školní družiny Základná školy Fryčovická oslavily 12. dubna 2017 nejdůležitější ekologický svátek Den Země návštěvou letňanského lesoparku.

I přes nepřízeň počasí si čtvrťáci v doprovodu svých učitelek hravou formou na čtyřech stanovištích s názvy Les, Voda, Strom a Člověk osvojili spoustu informací o životním prostředí a jeho ochraně.

Oslavy Dne Země pokračovaly 25. dubna v duchu myšlenky Děti jsou naděje… v atriu školy skládáním obrazu z PET víček. Doufáme, že si děti odnesly z obou akcí cenné poznatky a budou se chovat k přírodě ohleduplně.

Text a foto Dagmar Vavřiníková, vedoucí vychovatelka ŠD, ZŠ Fryčovická

Číst dál: Střípky z letňanských školek a škol (6/2017)

Holky to dokázaly. V Letňanech se bude hrát extraliga!

STR34 HOLKY TO DOKAZALY SQUASHSquashistky letňanského sportovního klubu Squash Modrý Svět opět ovládly tabulku první ligy a postoupily do baráže o extraligu.

V té se utkaly s ostravskými extraligovými hráčkami. První náročnou bitvu sice kapitánka Jana Sigačevová prohrála 2:3 na sety, nicméně na kurtu nechala maximum.

Poté nastoupila jednička týmu Tereza Elznicová. Za stavu 0:2 na sety to nevypadalo dobře, ale Tereza se pak rozjela a podařilo se jí snížit na 1:2. Nejtěžší chvilka přišla ve čtvrtém setu, kdy měla soupeřka za stavu 9/10 mečbol, který mohl ukončit celou baráž v náš neprospěch. Tereza však náročnou chvíli zvládla, čtvrtý set otočila a rozhodující pátý set zcela ovládla: 1:1 na zápasy.

Číst dál: Holky to dokázaly. V Letňanech se bude hrát extraliga!

Na radnici se nad problémy městské části sešly všechny generace

STR6 DESATERO PROBLEMU 2017 1Městská část Praha 18 v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala 15. května 2017 veřejné projednání Desatera problémů Letňan.

Tohoto setkání se zúčastnilo 63 občanů, včetně zaměstnanců úřadu městské části, zástupců vedení radnice a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací si přišli popovídat o problémech, které je trápí, a možnostech jejich řešení.

Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby * problémy očima mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl.

Do hledání námětů, které je třeba řešit, se podařilo zapojit i letňanskou mládež, jejíž zástupci aktivně diskutovali a byli rovnocennými partnery při hledání nejpalčivějších problémů.

Setkání zahájil starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický, který všechny účastníky přivítal a představil zástupce samosprávy. Zástupkyně starosty Michaela Řepová ve své prezentaci přiblížila účastníkům stav řešení problémů, které vzešly z fóra občanů 10 problémů Letňan v roce 2016. Poté převzala slovo za Národní síť Zdravých měst facilitátorka akce Iva Hájková, vysvětlila, jak bude probíhat pracovní část setkání a postarala se o odborný dohled.

Číst dál: Na radnici se nad problémy městské části sešly všechny generace

Jste zde: Úvod > Nejčtenější