Na radnici se diskutovalo o metru i areálu Avie

STR7 AVIA VSTUPMetropolitní plán (MP) bude novým územním plánem hlavního města a nahradí dosud platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Veřejné prezentace a diskuze s občany o návrhu MP mají za cíl seznámit veřejnost s jeho podstatou, ale především stanovit (s pomocí občanů) priority městské části při územním plánování.

Radní v Letňanech mají o názory občanů zájem, svědčí o tom dvě veřejné prezentace na toto téma, které se v odstupu pouhého jednoho měsíce, tedy 19. února a 19. března, konaly v obřadní síni zdejší radnice. Celkem se jich zúčastnilo více než 120 zájemců z řad´veřejnosti.

Obě akce moderoval starosta Ivan Kabický. Ten přítomné informoval mimo jiné o vytvoření pracovní skupiny MČ Praha 18 pro Metropolitní plán, v jejímž čele je Ing. arch. Michal Exner, který již několik let spolupracuje na rozvoji Letňan, i s možností seznámit se na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) s aktuální verzí 3.3 Metropolitního plánu či s jeho tvorbou krok za krokem.

Číst dál: Na radnici se diskutovalo o metru i areálu Avie

Diskusní FÓRUM (5/2018)

LOGO MC LETNANYStejně jako v loňském roce, je i letos vyhrazen v každém vydání Letňanských listů prostor na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva městské části Praha 18. V tomto vydání píší zastupitelé na téma, které si sami zvolili.

V květnu prezentovali své názory:  Olaf Deutsch (Zdravé Letňany), Iveta Lojková (TOP 09), Milan Čmelík (Občanská demokratická strana), Václav Losík (Zelení), Oldřich Miffek (bez politické příslušnosti), Martin Halama (Strana svobodných občanů) a Lukáš Wencl (nezávislý politik).

 

Číst dál: Diskusní FÓRUM (5/2018)

Jarní rejdění aneb Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře

STR11 RAJNI REJDENI OC 2018Přijďte v pátek 30. března 2018 do Obchodního centra Letňany rejdit, tvořit a oslavovat příchod jara, nejkrásnější části roku!

Jarními soutěžemi, hledáním pokladů, tvorbou a hrou na pohádkové farmě vás provede Jarka Rychterová, zpěvačka a moderátorka rádia JUNIOR Český Rozhlas, která také zazpívá veselé písničky z pohádek i ze svého repertoáru. Písničky a dobrá nálada rozveselí dospělé i děti.

NA FARMĚ

Nejmenší návštěvníci budou moci hřebelcovat pohádkové koníky, omývat prasátka nebo krmit slepičky. Malí zahradní architekti, ale i jejich maminky a babičky, si budou moci pro radost vytvořit vlastní jarní zahrádky. Dospělí a milovníci selfíček se mohou vyfotit v Jarním foto-koutku v obřím vejci.

Součástí zábavných aktivit na Farmě bude i hledání velikonočního pokladu v kouzelných pytlích s pšenicí a senem s farmářkou, která hodným napoví.

Číst dál: Jarní rejdění aneb Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře

Rozpočet 2018: osmnáctka investuje rekordních 100 milionů do dětí

Předpoklad plnění je týž jako loni: schválen je deficit, očekáván je vyrovnaný rozpočet, případně zisk

STR4 ROZPOCET MC 2018 1Letošní rozpočet, který na svém únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 18, je jednoznačně orientován na školství.

Obrovské investice ve výši 100 milionů korun, které v novodobých dějinách Letňan nemají obdoby, půjdou zejména na výstavbu nového pavilonu Základní školy Tupolevova a rekonstrukci Mateřské školy Místecká, radnice ale nezapomene ani další školy, jejichž je zřizovatelem, a zařízení školního stravování.

„Další oblastí, do které chceme investovat, je doprava. Naší prioritou je především navýšení počtu parkovacích míst, pokračovat budeme v rekonstrukci chodníků,“ přiblížil plány osmnáctky její starosta Ivan Kabický. A pokračoval: „Třetí oblastí pak je údržba komunikací a rozšiřování zelených ploch, zejména v lokalitě při Mateřské škole Malkovského, ale i v dalších částech Letňan.“

Příjmy a výnosy. Nejvíce získáme z dotací

Finance pro své hospodaření čerpá městská část z několika zdrojů – nedůležitějším vnějším zdrojem (a tzv. nejsilnějším pramenem, jímž do Letňan přitékají peníze) je hlavní město Praha s více než 62 miliony, po něm následuje státní rozpočet (takřka 19 milionů korun).

Číst dál: Rozpočet 2018: osmnáctka investuje rekordních 100 milionů do dětí

Jste zde: Úvod > Nejčtenější