Střípky z letňanských školek a škol (9/2017)

Děti, dnes je velký den, medvědi jdou branou ven...

STR14 DETI DNES JE VELKY DENPoslední červnovou středu čekal děti ve třídě Medvědů Mateřské školy Rychnovská velký den. Navštívili je král s královnou z Říše splněných snů a přání.

Po vykonání náročné zkoušky, při které musely dokázat, že jsou hodny postoupit do základní školy, po slibu rodičů, že s učením vždy pomohou, a po slibu dětí, že budou hodnými žáky a ne poškoláky, král pasoval přítomné kluky a holčičky na školáky a královna jim předala jmenovací stužku. Z rukou třídních učitelek obdržely děti drobné dárky a také první vysvědčení.

Na závěr slavnostního odpoledne jim král otevřel dveře do základní školy: Děti, dnes je velký den, medvědi jdou bránou ven. Venku volá škola: Prázdniny, hej hola! Užijte si sluníčka, než začne školní honička.

Zda jejich vykročení bylo úspěšné, ukáže čas. Přejeme jim, aby škola pro ně byla hrou a na roky v ní strávené v dobrém vzpomínaly.

Text a foto Jitka Bařinová, vedoucí učitelka, Mateřská škola Rychnovská

 

Královna pasovala prvňáky na čtenáře

STR14 KRALOVNA PASOVALA PRVNAKY

Všichni prvňáčci Základní školy Gen. Fajtla se v pondělí 19. června 2017 dočkali významného okamžiku – byli pasováni na čtenáře.

Na tento okamžik se se svými učitelkami pilně připravovali a trpělivě a po krůčkách se učili číst. A nejen to. Bylo toho daleko více, co museli za deset měsíců školní docházky zvládnout. A že to zvládli velmi dobře, dokázali při předvádění programů, které si dlouho dopředu připravovali.

Každá třída měla samostatné vystoupení – jako první začínala hudební třída 1. A s třídní učitelkou Bohumilou Kouteckou. Se slavnostním ceremoniálem dětem pomohla i učitelka Karolína Koňaříková, která na klavír doprovodila hudební část vystoupení. V programu pokračovala 1. B s třídní Stanislavou Pittnerovou. Poslední vystupující třídou byla 1. C se svou učitelkou Jitkou Štěpánovou.

Celý ceremoniál Pasování čtenářů provázely královna – ředitelka školy Eva Duchková, která malé čtenáře pasovala mečem, a ježibaba v podání Magdaleny Hochmanové, která celou dobu sledovala, zda mohou všichni žáci opravdu projít do skupiny „čtenářů“. Navíc dětem dovolila poslechnout si mluvící kočičku, která jí seděla na rameni.

Ti, kteří nebyli ve školním roce hodní, museli ježibabě slíbit, že se polepší. A to je opravdu vážný slib.

Text Bohumila Koutecká, učitelka 1. stupně

Foto archiv ZŠ Gen. F. Fajtla DFC

 

Dopravní výchova hrou

STR14 DOPRAVNI VYCHOVA HROUDíky dotaci městské části Praha 18 se Spolku rodičů při Mateřské škole Pavla Beneše podařilo zakoupit pomůcky pro výuku dopravní výchovy.

Školka stojí v přímé blízkosti frekventované silnice a pro rodiče, učitele a děti je tedy její překonávání denní nutností. Cílem projektu je celoroční výchova dětí k bezpečnému chování v silničním provozu. Součástí projektu je pak opakované pořádání dopravního dne v jednotlivých třídách. Děti si při něm mohou vyzkoušet a osvojit principy správného chování v silničním provozu, naučit se používat ochranné pomůcky jako např. přilbu, reflexní prvky atd.

V dopravní výchově dětí a pořádání dopravních dnů by chtěly učitelky z MŠ P. Beneše pokračovat i v dalších letech. To by se nepodařilo bez podpory MČ Praha 18, za to jí patří dík.

Text a foto Monika Müllerová, Mateřská škola P. Beneše

 

Pyžamová diskotéka a noční stezka odvahy

STR14 PYZAMKOVA DISKOTEKA FRYCNAV uplynulém školním roce probíhaly v každém oddělení Školní družiny Fryčovická celoroční soutěže. Pro děti, které se v nich umístily na předních příčkách, připravily vychovatelky za jejich snahu, aktivitu, houževnatost, zájem o ŠD a chování netradiční odměnu v podobě přespání v družině.

Děti v pyžámkách si zatancovaly na diskotéce, zahrály hry a absolvovaly stezku odvahy, která vedla setmělou školou. Duch školy jim ukazoval cestu světelnými kroužky a cesta byla poseta nakreslenými symboly. Děti stvrdily na konci stezky svou odvahu podpisem a vše, co si zapamatovaly, přepsaly ve skupinkách na papír. I přes špetku strachu si vybavily téměř všechny symboly. Po pohádce na dobrou noc se pak uložily ke spánku.

Ráno si naplnily bříška koláči, které pro ně přichystaly vychovatelky a maminky.

Velké poděkování za nasazení a nezapomenutelné okamžiky patří všem účastníkům akce. Prázdniny jsou za námi a my se těšíme, co přinese školní rok 2017/2018.

Text Dagmar Vavřiníková, vedoucí vychovatelka ŠD Fryčovická

Foto Kateřina Miškeiová, vychovatelka ŠD Fryčovická

 

Rozloučení s družinou ve Fryčovické

STR14 ROZLOUCENI S DRUZINOU FRYCNA

To, že na konci školního roku bývají ve třídách některé děti za svou snahu a píli odměněny věcnými cenami, se stává běžnou praxí. Ve Fryčovické však byly 21. června 2017 za své úsilí a chování odměněny dárkem a pamětním listem i děti, které docházejí do zdejší družiny.

Zbývalo se jen rozloučit s družinou. Na 26. června proto připravily vychovatelky pro holky a kluky sportovní odpoledne s pohádkovou tematikou. Děti absolvovaly všechny disciplíny s nadšením – byly pilné jako včeličky, odvážné jako Jeníček a Mařenka, kouzelné jako víly, tiché jako zvířátka a statečné jako rytíři. Odměny – praktické desky na vysvědčení, ale i celé sportovní odpoledne,udělaly dětem velkou radost.

Text Dagmar Vavřiníková, vedoucí vychovatelka ŠD

Foto Kateřina Vavřiníková

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Střípky z letňanských školek a škol (9/2017)