Slovo starosty (10/2017)

KABICKY STAROSTA NOVAA je to tady, milé čtenářky a vážení čtenáři!

Týmovou prací se nám podařilo získat finance z fondů EU na nový školní pavilon na Tupolevce. Tím se s kapacitou pro celou tisícovku žáků stane tato škola gigantem mezi letňanskými základkami. Ale nejen to. Pro městskou část to bude největší investiční akce v jejích dějinách, neboť předpokládané náklady nové přístavby se pohybují okolo 100 milionů korun.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na podání žádosti o dotaci podíleli, neboť získání financí z prostředků EU podmiňují velmi přísná kritéria, a náš projekt byl hodnocen jako nejlepší v podzimní výzvě.

O to více mne těší, že jsme šli vlastní komplikovanější cestou a nespoléhali pouze na pomoc ze strany hlavního města Prahy. Nyní už probíhá výběrové řízení na zhotovitele přístavby nového pavilonu a vlastní stavbu pak zahájíme co nejdříve po skončení řízení, vedeném v souladu s platnou legislativou.

Je jasné, že stavba ovlivní nejen provoz školy, ale i život obyvatel v Dobratické ulici a dopravu na komunikaci Tupolevova, zejména v ranní špičce. Vedení školy bude muset organizovat výuku tak, aby minimalizovalo dopad stavby na provoz školy zejména v prostorách bezprostředně dotčených stavbou.

Přístavba pavilonu omezí také provoz sportovního areálu na Tupolevce. Přesto chceme jeho provoz zachovat v maximálně možném rozsahu. Stavební práce uprostřed „staré“ zástavby s sebou bohužel vždy nesou také komplikace. Samozřejmě se je budeme snažit eliminovat, ale na druhou stranu věřím i v toleranci a pochopení vás, obyvatel a rodičů.

V souvislosti s investicemi městské části do Základní školy Tupolevova jsem často atakován, že mám pro tuto školu a jejího pana ředitele slabost a že tuto školu zvýhodňuji oproti ostatním, protože jsem Tupolevce 16 let řediteloval. Pravda je taková, že děti mám opravdu rád, ale co se týká investic, například v tomto případě se přístavba v takovém rozsahu v jiném areálu z našich škol realizovat nedala.

I školy mají omezené možnosti, v našich podmínkách jsou to v drtivé většině omezené prostory. Všem našim ředitelům měřím stejně, vážím si jejich práce a respektuji je jako samostatné jednotky. A to byl důvod mé kandidatury na starostu – nejen zabránit zastupitelům, pedagogickým laikům, rozhodovat o dění ve školách a o procesu vzdělávání, ale také zachovat ředitelům škol jejich privilegia.

Přeji vám hezké říjnové dny.

Ivan Kabický

starosta

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Slovo starosty > Slovo starosty (10/2017)