Stoky pod Prahou procházejí pravidelnou kontrolou

STR18 stoky pod Prahou 1.Stoková síť pod hlavním městem je pod bedlivou kontrolou. Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací v loňském roce v rámci preventivního průzkumu prohlédli 152 kilometrů kanalizace a zrevidovali 1.980 vstupních šachet a objektů na stokové síti.

„Při prohlídkách jsme zjistili 37 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 99 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod.

Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

V okrajových částech metropole pomocí tak zvané kouřové metody PVK zrevidovaly 21 kilometrů stokové sítě. Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace.

Číst dál: Stoky pod Prahou procházejí pravidelnou kontrolou

Pokácené stromy už byly nahrazeny

STR22 NOVE STROMY NAHRADILY Aesculus carnea BriotiiPracovníci zahradnické firmy na přelomu října a listopadu obnovovali, resp. nahrazovali stromy, které musely být z bezpečnostních a zdravotních důvodů na jaře tohoto roku odstraněny. Nejvíce bylo vysazeno malokorunných kultivarů jírovce.

První rozsáhlá výsadba proběhla již v roce 2015, tehdy byla zasazena sedmdesátka nových stromů, letos přibylo dalších třicet. Při rozmisťování nových stromů bylo hlavní snahou nahradit ty odstraněné. Pokud to bylo jen trochu možné, byly nové stromky umístěny přímo na místa, kde dříve stály pokácené dřeviny.

Městská část se při výsadbách chová jako dobrý soused a dle toho se také nové výsadby plánují. Při vytváření plánů pracovníci úřadu společně s odborným arboristou pečlivě zvažují jak umístění, tak druhovou skladbu dřevin.

Číst dál: Pokácené stromy už byly nahrazeny

Pár slov o metropolitním plánu

STR22 METROPOLITNI PLAN 1Metropolitní plán je nový územní plán hlavního města Prahy, jeho vznik si vyžádala potřeba přistoupit k celkové proměně územního plánování Prahy.

Cílem je vrátit se k tradičnímu, předsocialistickému územnímu plánování, které určuje především strukturu města. Ta se totiž mění mnohem méně, než způsob využití té či oné budovy.

Plán se chce vyhnout množství žádostí o změny nastavením regulativů tak, aby jich bylo méně, ale aby přísně ošetřovaly klíčové parametry. Jeho základním principem je tedy vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovení výškové regulace.

Text Lenka Gajdová, Odbor komunikace Magistrátu hl. m. Prahy

Číst dál: Pár slov o metropolitním plánu

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí