Ukliďme Letňany: je snazší si na nepořádek jen stěžovat…

STR20 UKLIDME LETNANY DUBEN 2018 1Jen pár dnů po Velikonocích proběhl v Letňanech jarní úklid. Dnem D, kdy se v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko! uklízelo v celé republice, byla sobota 7. dubna 2018.

V městské části Praha 18 se likvidoval nepořádek na sídlišti, ale i v okrajových částech Letňan. Stejně jako v loňském roce se do akce opět přihlásil a zapojil spolek Zdravé Letňany, který ve spolupráci s radnicí a prostřednictvím jejích infokanálů oslovil jak veřejnost, tak všechny zastupitele.

Z řad letňanského zastupitelstva se nakonec akce zúčastnili Ondřej Miffek a Olaf Deutsch. Hlavní organizátorkou úklidové akce byla opět Natálie Nováková ze Zdravých Letňan.

Číst dál: Ukliďme Letňany: je snazší si na nepořádek jen stěžovat…

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

UKLIDME CESKO 2018 INFOUkliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky a dokonce na pár místech mimo ni.

Úklid bude probíhat v Letňanech v sobotu 7. dubna 2018 v lokalitě Příborská, Dobratická, Tupolevova, Chlebovická, Bukovská a dle Vašich dalších podnětů. Sraz u ZŠ Tupolevova, akce proběhne od 9 do cca 13 hodin.

Cílem akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Jak to funguje?

Počet členů organizačního týmu lze spočítat na prstech jedné ruky. Největší podíl na celé akci máte ovšem vy – naši dobrovolníci. Jen díky vám je totiž možné úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu.

Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce.

Číst dál: Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

Stoky pod Prahou procházejí pravidelnou kontrolou

STR18 stoky pod Prahou 1.Stoková síť pod hlavním městem je pod bedlivou kontrolou. Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací v loňském roce v rámci preventivního průzkumu prohlédli 152 kilometrů kanalizace a zrevidovali 1.980 vstupních šachet a objektů na stokové síti.

„Při prohlídkách jsme zjistili 37 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 99 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod.

Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

V okrajových částech metropole pomocí tak zvané kouřové metody PVK zrevidovaly 21 kilometrů stokové sítě. Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace.

Číst dál: Stoky pod Prahou procházejí pravidelnou kontrolou

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí