První jarní úklid je za námi. Čeká nás KÚK

STR24 PRVNI JARNI UKLIDUrčitě jste už postřehli, že – tak jako každým rokem – proběhl v druhé půli března jarní úklid Letňan. Byl rozdělen na tři etapy – úklid travních ploch, úklid silničních komunikací a úklid chodníků.

Jarní úklidy travních ploch, která má městská část ve správě, zajišťovala společnost KOMWAG, podnik čistoty a údržby měst. V průběhu akce bylo uklizeno listí, které opadalo ze stromů během zimního období, byly vyfoukány suché zbytky nadzemních částí (stařiny) a byly vyčištěny venkovní plochy zeleně od drobného povalujícího se komunálního odpadu.

Úklidy silničních komunikací zajišťovali pracovníci společnosti IPODEC, čisté město. Ti se zaměřili zejména na nečistoty u silničních obrub, zbylý zimní posyp, listí a jehličí u obrubníků a drobný nepořádek. Tento úklid probíhal bez jakýchkoliv dopravních omezení, tzn. že nedošlo k „vyparkování“ vozidel.

Úklidy pěších komunikací probíhají průběžně po celý rok a provádějí je pracovníci technické skupiny městské části. Běžně je možné spatřit na území Letňan zelené komunální vozidlo EGHOLM 2200 při úklidu chodníků. Uklizené plochy bohužel většinou nevydrží čisté moc dlouho, nepořádek se, resp. lidé ho, velice rychle obnoví.

Na území Letňan je umístěno 194 oranžových košů na odpadky a 100 zelených košů na psí exkrementy. Někteří lidé se však chovají, jako by je neviděli. Proto děkujeme všem občanům, kteří je využívají a neházejí nedopalky, zbytky jídla a obaly na zem.

Děkujeme i těm, kteří po vysypání odpadků opět zavřou popelnice – dokořán otevřené kontejnery plné přetékajícího odpadu jsou obzvláště ve větrném počasí hlavní příčinou toho, že veřejné plochy vypadají jako smetiště.

Díky samozřejmě patří i všem, kterým není pořádek v Letňanech lhostejný a chovají se proto ke svému okolí ohleduplně.

Po březnovém čištění komunikací a ploch bude na přelomu května a června následovat ještě jeden, rozsáhlejší úklid, hrazený z rozpočtu městské části. Blokové čištění, čili komplexní úklid komunikací (KÚK) si již vyžádá „vyparkování“ vozidel.

O konkrétních termínech čištění jednotlivých bloků budou obyvatelé MČ Praha 18 v předstihu informováni v příštím vydání Letňanských listů a na webových stránkách MČ www.letnany.cz.

Text a foto Marek Havel, Odb. hospodářské správy a investic ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí > První jarní úklid je za námi. Čeká nás KÚK