Pokácené stromy už byly nahrazeny

STR22 NOVE STROMY NAHRADILY Aesculus carnea BriotiiPracovníci zahradnické firmy na přelomu října a listopadu obnovovali, resp. nahrazovali stromy, které musely být z bezpečnostních a zdravotních důvodů na jaře tohoto roku odstraněny. Nejvíce bylo vysazeno malokorunných kultivarů jírovce.

První rozsáhlá výsadba proběhla již v roce 2015, tehdy byla zasazena sedmdesátka nových stromů, letos přibylo dalších třicet. Při rozmisťování nových stromů bylo hlavní snahou nahradit ty odstraněné. Pokud to bylo jen trochu možné, byly nové stromky umístěny přímo na místa, kde dříve stály pokácené dřeviny.

Městská část se při výsadbách chová jako dobrý soused a dle toho se také nové výsadby plánují. Při vytváření plánů pracovníci úřadu společně s odborným arboristou pečlivě zvažují jak umístění, tak druhovou skladbu dřevin.

Ke správnému použití toho či onoho stromu je nutné dobře znát nároky jednotlivých dřevin a optimální stanoviště, kde mohou růst.

Limitujícím faktorem je přitom velikost a tvar dospělého jedince, aby např. nedocházelo ke stejným chybám jako v minulosti, kdy si lidé vysadili pod okny malé smrčky a za dvacet let se divili, že jim ten vzrostlý, patnáctimetrový strom, v mnoha případech stíní či narušuje základy domu apod.

V dnešní době je možno použít na výsadbu takové kultivary, které jsou svou menší velikostí koruny a vzrůstu do sídlištní zástavby mnohem vhodnější. V letošním roce byly vysazeny okrasné třešně – Prunus serrulata „Kanzan“, Catalpa, a javory – Acer platanoides, nejvíce ale bylo okrasných malokorunných kultivarů jírovce – Aesculus x carnea „Briotii“.

Podle smlouvy drží zahradnická firma na vysazené stromy záruku v délce dva roky. Navíc bude v následujících třech letech zajišťovat následnou péči o novou výsadbu. To by mělo její pracovníky motivovat k tomu, aby se o stromky starali co nejlépe.

Pevně doufáme, že zdravý růst stromů a jejich krása v květu bude dělat radost nám i všem obyvatelům Letňan.

Text Marek Havel, Odbor HSI ÚMČ Praha 18

Foto internet

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí > Pokácené stromy už byly nahrazeny