Odstraníme v Letňanech všechny lavičky?

STR19 ODSTRANIME V LETNANECH LAVICKY Pixmac PAHALetošní léto bylo opravdu horké. Plno lidí využilo teplých dnů k pobytu venku, mimo své domovy, byty a kanceláře. Naštěstí je v naší městské části řada zelených ploch, kde je možné si v parném počasí sednout pod strom do stínu a odpočinout si od intenzivních slunečních paprsků.

Laviček a parků k odpočinku není v Letňanech málo, nicméně vedení městské části se stále snaží jejich počet zvyšovat. Příkladem je i otevření vnitrobloku Místecká a Nýdecká, které proběhlo v loňském roce.

Téměř 15 let nebyla tato oblast udržována, ale díky konstruktivním jednáním s majitelem pozemku byl odstraněn plot a celý prostor byl zveleben. Otevření této lokality se setkalo s pozitivním ohlasem obyvatel okolních domů, mimo jiné proto, že je zde nový trávník, upravená zeleň a několik laviček k posezení pod vzrostlými stromy.

Máme zavřít všechny parky?

STR19 ODSTRANIME V LETNANECH LAVICKY BEZDAKU laviček se scházejí různí lidé – maminky s dětmi, důchodci, aktivní mládež nebo pejskaři. Kromě nich jsou to však také bezdomovci, nemotorní opilci nebo hodně hluční adolescenti… Ano, i takoví lidé patří mezi obyvatele pražských čtvrtí, včetně Letňan.

Pokud se hodinu před půlnocí sejde u lavičky skupinka lidí s lahví vína, ponese se jejich hovor do otevřených oken v celém okolí. Máme však kvůli tomu park zavřít? Máme odstranit všechny lavičky? Máme zakázat vstup na všechny zelené plochy, kde se mohou lidé scházet, kde mohou venčit psy, kde si mohou sednout a odpočívat? A pokud to uděláme, co bude následovat? Zrušíme všechny silnice, protože mezi řidiči jsou i takoví, kteří nedodržují předpisy a způsobují nehody?

Bylo by naivní si myslet, že v Letňanech žijí pouze slušní lidé, kteří nekřičí, nepijí ani nedělají nepořádek. A je absurdní se domnívat, že vedení obce je tu od toho, aby vychovávalo mládež, agitovalo mezi opilci proti konzumaci alkoholu nebo vyhánělo bezdomovce za hranice města. Jsme standardní část velkého města, která se složením obyvatel nijak neliší od českého průměru. Musíme se naučit spolu žít.

Kdo se přizpůsobí? My, nebo oni?

Každý den se dívám z okna do Zahrady Místecká. Vidím tady odpočívající důchodce, prázdninová rande školáků nebo pejskaře s dovádějícími psy. Odstraníme snad lavičky, aby tu nemohli pobývat? Proč bychom se měli my, slušní, přizpůsobovat hlasitým opilcům a omezovat se kvůli bezdomovcům? Zahrada Místecká není ghetto. Chodí do ní většinou lidé, kteří se umějí chovat. Proto není řešením problému odstranění laviček, ale apelování na policii, která musí efektivně řešit přestupky. Obec vytváří příjemné prostředí pro všechny Letňanské, pokud je někdo narušuje nebo ničí, je na policii, aby zakročila. Proč bychom ji tu jinak měli?

Bydlím v Místecké ulici kousek od Bahoku, kde je několik hospod a vináren. Nejsem nadšený, když vidím bezdomovce vegetující u lavičky nebo slyším v noci hulákající opilce. Zahrada Místecká, stejně jako další letňanské parky, však patří všem a zákony nedovolují povolit vstup pouze střízlivým lidem v čistém oblečení. V případě, že kdokoli zaregistruje poškozování majetku, narušování nočního klidu, ohrožování mravní výchovy mládeže nebo jakýkoli jiný prohřešek, je jeho povinností oznámit to policii. Problémy nelze řešit jen přes obecní úřady. Máme svobodu a demokracii a je pouze na nás, jak s těmito dary, o které dvě generace bojovaly, naložíme!

Jan Mikulecký, radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

Ilustrační foto © PIXMAC/lisafx a PAHA

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí > Odstraníme v Letňanech všechny lavičky?