Rozpočet 2018: osmnáctka investuje rekordních 100 milionů do dětí

Předpoklad plnění je týž jako loni: schválen je deficit, očekáván je vyrovnaný rozpočet, případně zisk

STR4 ROZPOCET MC 2018 1Letošní rozpočet, který na svém únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 18, je jednoznačně orientován na školství.

Obrovské investice ve výši 100 milionů korun, které v novodobých dějinách Letňan nemají obdoby, půjdou zejména na výstavbu nového pavilonu Základní školy Tupolevova a rekonstrukci Mateřské školy Místecká, radnice ale nezapomene ani další školy, jejichž je zřizovatelem, a zařízení školního stravování.

„Další oblastí, do které chceme investovat, je doprava. Naší prioritou je především navýšení počtu parkovacích míst, pokračovat budeme v rekonstrukci chodníků,“ přiblížil plány osmnáctky její starosta Ivan Kabický. A pokračoval: „Třetí oblastí pak je údržba komunikací a rozšiřování zelených ploch, zejména v lokalitě při Mateřské škole Malkovského, ale i v dalších částech Letňan.“

Příjmy a výnosy. Nejvíce získáme z dotací

Finance pro své hospodaření čerpá městská část z několika zdrojů – nedůležitějším vnějším zdrojem (a tzv. nejsilnějším pramenem, jímž do Letňan přitékají peníze) je hlavní město Praha s více než 62 miliony, po něm následuje státní rozpočet (takřka 19 milionů korun).

Číst dál: Rozpočet 2018: osmnáctka investuje rekordních 100 milionů do dětí

Parkování a obchvat: témata, která hýbou osmnáctkou

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 1

Nejhorší je, když jeden člověk nenaslouchá druhému, učí se dnes děti už ve školce. Většina aktérů veřejné diskuse o dopravě si to naštěstí již také uvědomila…

O 1. místo pomyslného žebříčku problémů, které v současné době Letňanští (tedy jak letňanští radní, tak občané městské části) řeší, se rovným dílem dělí dva: parkování a obchvat lesoparku.

A protože obě témata již delší dobu vyvolávají vlny vášně a radnice si uvědomuje, že nejvíc jsou lidé frustrovaní tím, že nevědí, zda jejich problém má řešení, a pokud ano, v jakém časovém horizontu, rozhodla se pro dva zásadní kroky.

Číst dál: Parkování a obchvat: témata, která hýbou osmnáctkou

Jste zde: Úvod > Téma měsíce