Letňany v roce patnáct: nové byty, kanceláře i sportoviště

ODIEN TOWER NORTHČilý stavební ruch a stále vzrůstající počet obyvatel. Tak bychom mohli stručně odpovědět na otázku: Co je pro naši městskou část v posledních letech typické?

Z kdysi zemědělské obce se v průběhu několika desetiletí stala důležitá část Prahy. A to nejen díky leteckému průmyslu, který Letňany zviditelnil. Dnes patří osmnáctka k živým a rozvíjejícím se městským částem, kam se lidé rádi stěhují i navzdory tomu, že za prací musejí vyjíždět do okolí. A podle přehledu stavebních záměrů platnému k prosinci 2014 se v příštích letech budou Letňany ještě rozrůstat…

„Podle počtu stavebních projektů – k 1. 12. 2014 jich bylo zhruba dvacet - je evidentní, že Praha 18 je žádanou lokalitou. Z dlouhodobého hlediska počet stavebních záměrů neustále roste, neboť s růstem investic do výstavby, zejména té bytové, se zvyšují i investice do zkvalitnění občanské vybavenosti a zázemí. Tím jsou míněny především parkové úpravy, rozšiřování kapacity škol a školek, vytváření míst pro sportovní aktivity a tak dále,“ vyjádřil se k otázce další výstavby v městské části Praha 18 její starosta Ivan Kabický.

 

Novinky versus „staré“ projekty

Jak jsme uvedli, je v Letňanech v současné době řada projektů, které jsou v různých fázích rozpracovanosti – buď je zahájeno řízení o vydání stavebního povolení či územního rozhodnutí, nebo jsou již rozhodnutí pravomocná.

Díky tomu, že mnozí z investorů své záměry zviditelnili na svých webových stránkách a i přesto, že do termínu kolaudace může uběhnout ještě několik let, jsou mnohé projekty již poměrně dlouho známé a psali jsme o nich i v Listech. (Pravidelní čtenáři časopisu si možná vybaví první článek o výstavbě v Letňanech publikovaný před čtyřmi lety).

Nepřekvapí tedy, že se stejné stavby objevují i v aktuálním přehledu. Je to dáno také tím, že investoři (především takoví, kteří nemají dostatek finančních prostředků na zahájení stavby) si – jak jim umožňuje platná legislativa - stavební povolení po dvou letech jednoduše prodlouží.

K těm nejznámějším patří projekt Křivoklátská, kde má vzniknout desetiposchoďový bytový dům o 56 bytových jednotkách. Územní rozhodnutí, které společnosti umožňuje po vydání stavebního povolení stavět, bylo poprvé vydané již v roce 2010.

 

V plánu jsou nejen byty

Z tabulky na konci článku je zřejmé, že převážná většina projektů spadá do kategorie „bytová výstavba“. Některé z nich jsou druhými a dalšími etapami již rozjetých akcí (2Barevné Letňany, Rezidence Lesopark), jiné jsou zcela novými záměry, které – ačkoliv mají jiného investora - vyrostou v jejich těsném sousedství nebo nedaleko od nich, povětšinou však v části obce nazývané Staré Letňany a jejím okolí (U Letňanského parku, Letňanské Zahrady, U Lesoparku Letňany…).

Takto zásadní rozšíření jihozápadní části Letňan s sebou přirozeně přinese i negativa v podobě většího zatížení komunikací nebo zvýšeného náporu na spoje MHD projíždějící zmíněnou lokalitou, která bude třeba následně řešit.

Vedle bytových domů by na Praze 18 mělo vyrůst i několik kancelářských a business objektů, například Administrativní budova Letňany, další etapa projektu Business Park Letov nebo Haly 3 a 4 pro filmovou výrobu. Mezi investory nechybějí ani ti z oblasti obchodu nebo sportu – jedním z projektů je například jedinečná SURF ARENA Praha – Letňany, která bude stát v blízkosti Skydive Areny.

 

Může za to městská část?!

Zmínili jsme se o tom, že takto rozsáhlá výstavba zásadně ovlivní život obyvatel. A nejen těch bydlících v bezprostřední blízkosti staveb. Není divu, že si mnozí z nich stěžují a nadávají na vedení městské části, protože další výstavbu v Letňanech nezakázalo.

„Není to tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát,“ popsal situaci starosta Kabický. „Je třeba respektovat jednu podstatnou skutečnost - to, že stavební úřad, přestože sídlí na radnici, je úřadem státní správy. To znamená, že je nezávislý na stanoviscích a názorech samosprávy, tedy na názorech starosty, radních a zastupitelů. Zvolení zastupitelé jsou samospráva, která má pravomoc být účastníkem řízení, ale nemůže rozhodovat.“

Co je ale ještě důležitější, je právo na odvolání. Pokud se například společnost odvolá proti zamítavému stanovisku městské části, není příslušným odvolacím orgánem místně příslušný stavební úřad, ale úřad jemu nadřízený, v případě Prahy 18 je to Magistrát hlavního města Prahy.

Stejné je to i u návrhů úprav územního plánu. Městská část dotčená jeho změnou je účastníkem řízení a vydá své stanovisko, ale rozhodujícím orgánem je Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Bohužel se v mnoha případech stává, že stanovisko zastupitelstva hlavního města je zcela odlišné od názoru městské části. Z pohledu městské části to není ani příjemné, ani správné, ale je třeba to respektovat. Ze své pozice starosty budu alespoň iniciovat veřejná setkání, na nichž budou tyto skutečnosti uvedeny na pravou míru,“ dodal Ivan Kabický.

-red-

Ilustrace (Odien Tower North) a tabulka odbor VÚR ÚMČ Praha 18

 

Aktuální výběr ze stavebních záměrů (k 1. 12. 2014)

 

1) STAVBA: Bytový dům č. 3 – Rezidence Veselská: 100 bytových jednotek, nebytový prostor a mateřská škola (7. NP, 2. PP). INVESTOR: Rezidence Veselská s.r.o. LOKALITA: při ulicích Beranových a Veselská.

 

2) STAVBA: Bytový dům U Letňanského parku: 94 bytových jednotek. (2 objekty 5. a 6. NP). INVESTOR: Landia Management s.r.o. LOKALITA: při ulici Beranových.

 

3) STAVBA: Obytný soubor Letňanské Zahrady:Bytový dům ABCD, 131 bytových jednotek (5.NP, 1. PP). INVESTOR: Central Group Letňanské zahrady a.s. LOKALITA: při komunikaci k betonárce (prodloužená Veselská).

 

4) STAVBA: Administrativní budova Letňany. INVESTOR: EXAFIN, uzavřený investiční fond, a.s. LOKALITA: při ulici Beranových, u křižovatky s Tupolevovou ulicí.

 

5) STAVBA: Obytný soubor U lesoparku:výstavba 114 rodinných domů. INVESTOR: Ing. Jan Dvořák, Ing. Pavel Váňa. LOKALITA: při ulici k betonárce (prodloužená Veselská).

 

6) STAVBA: Rezidence Lesopark. 111 bytových jednotek. (4.NP,1. PP). INVESTOR: Elidcat Prague, s.r.o. LOKALITA: při ulici Nepomuckých.

 

7) STAVBA: Bytový dům Křivoklátská: 58 bytových jednotek, (12.NP). INVESTOR: BPT Development (CPI Byty a.s.). LOKALITA: při ulici Křivoklátská.

 

8) STAVBA: Odien Tower North – administrativní budova. INVESTOR: Avia Park II, s.r.o. LOKALITA: při ulici Veselská.

 

9) STAVBA: Letov Business Park. INVESTOR: Uniuris, s.r.o. LOKALITA: při ulici Toužimská (areál Letov).

 

10) STAVBA: Výstavba haly 3,4 pro filmovou výrobu. INVESTOR: PRAGUE STUDIOS, s.r.o. LOKALITA: areál Letov.

 

11) STAVBA: SURF ARENA Praha-Letňany. INVESTOR: Surf Arena s.r.o. LOKALITA: na pozemcích Tesco, vedle Skydive Areny.

 

12) STAVBA: Bytový a garážový dům JUNION. INVESTOR: JUNION Letňany s.r.o. LOKALITA: při ulici Tupolevova.

 

2BAREVNE LETNANY

2barevné Letňany.

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Letňany v roce patnáct: nové byty, kanceláře i sportoviště