Letecké muzeum Kbely je opravdu světový klenot

Téma měsíce - ještě něco navíc... (rozhovor)

STR6 KNIZEK 1Jen málokdo může v takovém rozsahu prezentovat národní konstrukční školu jako kbelské muzeum. Můžeme mluvit o zázraku, že se nám podařilo uchovat takové obrovské množství exponátů, řekl ředitel Vojenského historického ústavu plukovník Aleš Knížek.

Letňanské listy si s ním povídaly nejen o muzeu ve Kbelích, ale také o zrekonstruovaných hangárech bývalé firmy Aero v Letňanech a exponátech, které jsou zde vystaveny.

Pane řediteli, můžete nám říci, jaký je současný stav leteckého muzea?

Letecké muzem Kbely prošlo v nedávné době významnou etapou růstu, otevřeli jsme dva rozsáhlé historické hangáry v areálu Staré Arerovky v Letňanech, kde jsou umístěny letouny firmy Aero i stíhací a bombardovací letadla poválečného období. Tento krok podstatně rozšířil naše výstavní plochy, exponáty také získaly důstojné místo pro svoji prezentaci.

V tomto trendu chceme samozřejmě pokračovat i nadále, Stará Aerovka a prostor u letňanského letiště s historickými hangáry má v tomto směru velký potenciál. Je to ale také otázka financí, které je potřeba mít na rekonstrukci – dva loni otevřené hangáry nám pomohly financovat tzv. Norské fondy. Věříme, že i v budoucnu využijeme podobných nabídek a možností.

Můžete nám přiblížit stávající sbírky i to, co chystáte, na co se můžeme těšit?

Letecké muzeum Kbely dnes disponuje téměř třemi stovkami letadel, z nichž zhruba polovina je představena veřejnosti. Návštěvníkům nabízíme v celkem sedmi hangárech přehled vývoje letectví s důrazem na to české a československé. Největším bohatstvím Kbel oproti jiným muzeím ve světě je přitom to, že jde o původní hangáry – především ze začátku 20. století, z dvacátých a třicátých let, které naštěstí nebyly zničeny za druhé světové války.

Každý hangár je koncipován odlišně, v každém ale dominují klíčové historické stroje, které tvořily především vojenskou leteckou minulost. Z konkrétních souborů je pak naší chloubou například unikátní sbírka proudových letounů první generace, tedy letadel z druhé poloviny čtyřicátých let a z počátku padesátých let. Máme v tomto souboru letouny jak z tehdejšího východního bloku, tak letadla ze Západu. Tím se nemůže prezentovat prakticky žádné letecké muzeum na světě.

Přímo v areálu Leteckého muzea Kbely navíc připravujeme stavbu – či spíše rekonstrukci – dalšího hangáru, výstavní plochy rozšíříme také o ty venkovní. Plánujeme zde umístit některé letouny z podsbírky dopravních strojů. Práce probíhají intenzivně, a návštěvníci tak mohou vidět, jak se muzeum mění skutečně z měsíce na měsíc. Kbelské plochy muzea tak budou napříště tvořit skutečně kompaktní celek.

Je něco, co vás při vaší práci inspirovalo nebo inspiruje? Například návštěva nějakého zahraničního muzea?

Inspiraci samozřejmě můžeme čerpat z mnoha muzeí po celé Evropě i v USA, kde letecká technika dostává velký prostor, ale na druhou stranu: naše muzeum patří k těm největším a co do sbírek nejpestřejším v Evropě, tudíž nemusíme „opisovat“ od druhých. Vždy bylo naším cílem zprostředkovat historii československého a českého letectví a tuto linii držíme i nadále. Není ani důvod od ní v budoucnu uhýbat.

Dobrým příkladem může být třeba naše snaha o „oživení“ některých československých letadel z 20. století, která patřila k milníkům v konstruktérském vývoji. Takto jsme například postavili letoun Beneš-Mráz Beta Be-50 Minor, který byl vyráběn v letech 1936 až 1939, ale z počtu 43 kusů se žádný nedochoval. Námi vyrobený kus s číslem 44, který poprvé letěl v roce 2015, tuto historii znovu oživuje.

Jaké máte plány do budoucna?

STR6 KNIZEK 2Naší dlouhodobou snahou je představit návštěvníkům muzea co nejvíce z našich sbírek. Máme v depozitářích skutečně obrovské množství předmětů, dokumentů a samozřejmě i letadel, které z prostorových důvodů nemůžeme veřejnosti předvést. I proto se snažíme využít všechna místa, která nám lokalita Kbel i Letňan a zdejší letecké enklávy nabízejí.

Druhým cílem je kompletace některých částí našich sbírek tak, aby byly vytvořeny ucelené bloky týkající se například firem či časových období. Takto jsme v loňském roce zkompletovali sbírku strojů značky MiG tím, že jsme ze Slovenska získali letoun MiG-29. Dnes disponujeme kompletní sbírkou letadel MiG, která létala v československé armádě: od patnáctek až po devětadvacítku.

Třetím cílem je pak renovace a restaurování stávajících exponátů tak, aby se návštěvníkům mohly představit v historicky přesvědčivé podobě. Nemusí to být jen ona naleštěná varianta – jde především o to, aby letouny i exponáty působily autenticky.

Pozval byste čtenáře našeho časopisu na některou z akcí, které chystáte?

Určitě bych pozval ty, kteří ještě nebyli v našich hangárech Staré Aerovky v Letňanech, právě na toto místo. Jde skutečně o výjimečný zážitek: v jednom hangáru je ucelená sbírka letounů Aero včetně legendárních L-29 a L-39, druhý hangár zase zaujme už jen svou architektonickou konstrukcí a rozlehlostí. Zdejší krásně klenutá střecha kombinuje kov a dřevo, jsou zde také velké stroje jako např. Suchoj Su-7 a Su-22, ty působí impozantně.

Každoročně se zapojujeme do Pražské muzejní noci, kdy je pro návštěvníky otevřeno Letecké muzeum Kbely. Další naše muzejní instituce, Vojenské technické muzeum Lešany, pak na konci léta, konkrétně 2. září, pořádá Tankový den, což je vždy vyvrcholení naší muzejní sezony.

Interview Olaf Deutsch

Foto archiv Aleše Knížka a Olaf Deutsch (exponáty)

 

STR6 MUZEUM KBELY 1

STR6 MUZEUM KBELY 2

STR6 MUZEUM KBELY 3

Reinstalace historického hangáru v Leteckém muzeu v Praze Kbelích získala pod vedením Aleše Knížka cenu Gloria musealis jako Muzejní počin roku 2003.

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Letecké muzeum Kbely je opravdu světový klenot