Rozpočet 2018: osmnáctka investuje rekordních 100 milionů do dětí

Předpoklad plnění je týž jako loni: schválen je deficit, očekáván je vyrovnaný rozpočet, případně zisk

STR4 ROZPOCET MC 2018 1Letošní rozpočet, který na svém únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 18, je jednoznačně orientován na školství.

Obrovské investice ve výši 100 milionů korun, které v novodobých dějinách Letňan nemají obdoby, půjdou zejména na výstavbu nového pavilonu Základní školy Tupolevova a rekonstrukci Mateřské školy Místecká, radnice ale nezapomene ani další školy, jejichž je zřizovatelem, a zařízení školního stravování.

„Další oblastí, do které chceme investovat, je doprava. Naší prioritou je především navýšení počtu parkovacích míst, pokračovat budeme v rekonstrukci chodníků,“ přiblížil plány osmnáctky její starosta Ivan Kabický. A pokračoval: „Třetí oblastí pak je údržba komunikací a rozšiřování zelených ploch, zejména v lokalitě při Mateřské škole Malkovského, ale i v dalších částech Letňan.“

Příjmy a výnosy. Nejvíce získáme z dotací

Finance pro své hospodaření čerpá městská část z několika zdrojů – nedůležitějším vnějším zdrojem (a tzv. nejsilnějším pramenem, jímž do Letňan přitékají peníze) je hlavní město Praha s více než 62 miliony, po něm následuje státní rozpočet (takřka 19 milionů korun).

Důležitých je i 40 milionů korun z vedlejší hospodářské činnosti městské části, 28,5 milionu z daňových a nedaňových příjmů či 7,7 milionu z kapitálových příjmů (viz tabulky).

Minusový rozpočet není důvodem k obavám

Co se týká výdajů, hned po kapitole Školství a mládež, která spolkne již zmíněných 100 milionů korun, poputuje nejvíce peněz, více než 60 milionů, do vnitřní správy, konkrétně na mzdy zaměstnanců úřadu a pojištění. Po desítce milionů se pak z výdajového koláče odkrojí na zmiňovanou dopravu (především tu tzv. v klidu) a na městskou infrastrukturu, na kulturu a sport dá radnice více než 8,5 milionů.

Celkový objem všech výdajů převyšuje zisk, to znamená, že schválený rozpočet je schodkový. V plánu je tento schodek předběžně dorovnán zapojením vlastních fondů. Nicméně do vyrovnaného, nebo dokonce plusového ho chce vedení osmnáctky překlopit pomocí příspěvků, o které požádá „velkou Prahu“, jejíž je součástí, a zapojením financí z fondu výstavby městské části, který je tvořen příspěvky developerů, realizujících výstavbu v katastru Letňan.

Plánovaného „mínusu“ tedy není třeba se obávat. Ostatně – v roce 2017 byl také schválen rozpočet se schodkem ve výši 32 milionů korun a po závěrečném vyúčtování skončila Praha 18 s přebytkem ve výši 30 milionů korun.

Detailní informace k rozpočtu 2018 najdete v tabulkách.

Text –red–

Ilustrační foto PIXABAY.com

 

Příjmy (schválený rozpočet)

Daňové příjmy (správní a místní poplatky, daň z nemovitosti) 27,165 milionu Kč

Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, úroků, pokut,…) 1,425 mil. Kč

Kapitálové příjmy 7,750 mil. Kč

Přijaté transfery – dotace z rozpočtu HMP 62,620 mil. Kč

Přijaté transfery – dotace ze stárního rozpočtu 18,936 mil. Kč

Převody z vedlejší hosp. činnosti 40 mil. Kč

Příjmy celkem 157,896 mil. Kč

Zapojení vlastních fondů 54,591 mil. Kč

Celkem 212.487 mil. Kč


Výdaje (schválený rozpočet)

Městská infrastruktura 10,515 mil. Kč

Doprava 10,150 mil. Kč

Školství a mládež 100,067 mil. Kč

Zdravotnictví a sociální oblast 2,788 mil. Kč

Kultura,sport a cestovní ruch 8,621 mil. Kč

Bezpečnost 1,105 mil. Kč

Hospodářství 6,320 mil. Kč

Vnitřní správa 67,041 mil. Kč

Pokladní správy 5,880 mil. Kč

Celkem 212,487 mil. Kč

 

Výnosy

pronájmy bytů 18 mil. Kč

pronájmy nebytových prostor 11 mil. Kč

pronájem pozemků 1,6 mil. Kč

prodeje majetku – byty 5 mil. Kč

prodeje majetku – pozemky 0,5 mil. Kč

poplatky z prodlení a smluvní pokuty 0,1 mil. Kč

ostatní výnosy 0,1 mil. Kč

Výnosy celkem 36,3 mil. Kč


Náklady

opravy a údržba 15,900 mil. Kč

mzdové náklady 3,2 mil. Kč

zákonné pojištění zaměstnanců 1 mil. Kč

spotřeba materiálu a energie 0,45 mil. Kč

poplatek za správu bytů a nebytů v prodaných domech 0,2 mil. Kč

pojištění budov 0,2 mil. Kč

ostatní náklady 2,8 mil. Kč

Náklady celkem 23,75 mil. Kč

Hospodářský výsledek 12,55 mil. Kč

 

STR4 ROZPOCET MC 2018 2a

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Rozpočet 2018: osmnáctka investuje rekordních 100 milionů do dětí