Zmente.to – aplikace pomůže vylepšit Prahu

STR21 ZMENTE TONa městskou část Praha 18 chodí stále více podnětů, připomínek, stížností na organizace zabezpečující oblast dopravy.

Stížnosti, které následně postupujeme konkrétním kompetentním organizacím, se vyřizují individuálně, zpravidla prostřednictvím formulářů, a jsou pro občany nepřehledné.

Městská část Praha 18 proto zahájila jednání o zapojení do projektu jednotného místa, kam budou lidé mít možnost posílat návrhy, stížnosti i pochvaly pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím v oblasti dopravy – zejména na Technickou správu komunikací, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Prostřednictvím webové stránky a aplikace zmente.to budou veškeré připomínky adresovány přímo na organizaci, která má daný problém ve své kompetenci. Občané tak nebudou muset vyhledávat prostřednictvím různých odkazů a webových stránek, kam podnět adresovat.

Číst dál: Zmente.to – aplikace pomůže vylepšit Prahu

Společně zestárnout je cílem opravdové lásky

STR19 SPOLECNE ZESTARNOUT LOSOSOVI 1Manželé Eva a Ludvík Lososovi oslavili v srpnu letošního roku 60 let společného života. U příležitosti tohoto výročí si své „ano“ zopakovali 8. září 2017 v obřadní síni MČ Praha 18.

Toto významné výročí s nimi oslavila nejbližší rodina a přátelé. Zahrát a zazpívat manželům přišly děti ze ZŠ a MŠ Gen. Františka Fajtla, DFC pod vedením své učitelky Karolíny Koňaříkové. K blahopřání se připojila také zástupkyně starosty MČ Praha 18 Michaela Řepová.

Do dalších společných let přejeme manželům Lososovým vše nejlepší a hodně zdraví.

Text Odb. správních agend ÚMČ Praha 18

Foto Tomáš Proněk

Číst dál: Společně zestárnout je cílem opravdové lásky

Letňanští jubilanti (10/2017)

V srpnu slavili:

DORT75 let: Kudriová Eva, Wencl Jan, Zelenka Karel

80 let: Chramostová Drahomíra, Šebera Jiří, Zdeněk Jiří

85 let: Elich Zdeněk, Uřídilová Alice

92 let: Králová Marie

97 let: Nečasová Božena

Těmto jubilantům, ale také pánům Miroslavu Halamovi a Václavu Petrů, kteří oslavili v květnu, resp. červenci, 75. narozeniny, dodatečně přejeme vše nejlepší!

Jste zde: Úvod > Z radnice