Vyhláška o veřejných zakázkách na úkor životnosti staveb?

STR7 VYHLASKA O VEREJNYCH ZAKAZKACH BUDOVA PIXMAC flickrV poslední době byla uvedena do provozu stavební díla, která vykázala po velmi krátké době řadu závad. Tento stav vyvolává potřebu neplánovaných nákladů na opravy, složité soudní spory, omezení provozu, tzn. další ztráty.

To nepochybně souvisí mimo jiné se způsobem vypisování, hodnocení a kontrolou veřejných stavebních zakázek a zárukou kvality. V Evropě je již delší dobu zavedený trend, kdy se klade větší důraz na kvalitu a nerozhoduje se na základě nejnižší ceny. Pokud bude rozhodujícím kritériem cena, resp. snaha po úsporách, a současná praxe při hodnocení zakázek, povede to zákonitě ke ztrátám.

Nová vyhláška se soustředila hlavně na transparentnost výběrových řízení, ale není věnována dostatečná pozornost hodnotícím kritériím. V § 78 tohoto zákona se uvádějí dvě základní hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky: ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. Pouze tato kritéria jsou nedostačující, protože se nehledí na optimalizaci stavebního díla po celou dobu jeho životnosti. Projekty realizované bez bilancování nákladů na celou dobu životnosti stavby vedou k dodatečným nákladům po krátké době užívání.

Číst dál: Vyhláška o veřejných zakázkách na úkor životnosti staveb?

Zemřel Vojtěch Klečka, čestný občan MČ Praha 18

STR7 KLECKAV pátek 29. června se ve strašnickém krematoriu konalo poslední rozloučení s účastníkem druhého a třetího odboje Vojtěchem Klečkou, čestným občanem naší městské části.

Vojtěch Klečka se narodil 17. února 1921 v Lulči na Vyškovsku. Byl totálně nasazen – nejdříve v Hamburku, později v Lübecku a u Flugmotorenwerke Ostmark ve Vídni.

V roce 1942 se napojil na bratrovu ilegální činnost proti Němcům - dělal spojku mezi bratrem Františkem a jeho ilegální skupinou v Praze, často převážel zbraně. Po válce se jejich cesty zcela rozešly. Vojtěch Klečka po únoru 1948 převáděl lidi přes hranice a stal se agentem chodcem. Byl dopaden 17. čevna 1949 na Hlavním nádraží v Praze a odsouzen na doživotí. Propuštěn byl 6. září 1963.

Vojtěch Klečka byl vždy připraven pomáhat potřebným, pomáhal mj. i generálmajorovi Rudolfu Pernickému, který bojoval s těžkou nemocí.

Čestné občanství městské části Praha 18 bylo Vojtěchu Klečkovi uděleno v roce 2006.

Čest jeho památce!

–red–

foto Tomáš Pánek

Zeptali jsme se... Zástupkyně starosty Beautoru paní Renée Lemire

STR13 OTAZKY PRO LemireDo Letňan jste opět přijela po čtyřech letech. Jak se Vám u nás líbí?

Na cestu do Prahy se vždy moc těšíme. Jsme tu velmi vřele přijati, a je o nás dobře postaráno. Ubytování je příjemné, i počasí nám letos vyšlo skvěle. Letňany jsou velmi příjemné místo.

Spolupráce mezi Beautorem a Letňany začala v roce 1993. Jak tuto spolupráci hodnotíte?

Spolupráci převzalo od radnice občanské sdružení, díky kterému se naše spolupráce dál rozvíjí. Zatím velmi dobře probíhají výměny našeho tanečního klubu a malých fotbalistů. Myslím, že jsou to oboustranně přínosná setkání.

Mohou naši občané očekávat nějaké novinky ve spolupráci v příštím roce?

Bylo by krásné, kdybychom mohli spolupráci rozšířit i o školní výměny. Naši žáci již Českou republiku navštívili a přijeli plni krásných vzpomínek a dojmů. Poznali, jak se žije v českých rodinách, navštívili Prahu a její okolí a přivezli si spoustu zážitků. Všichni bychom byli rádi, kdybychom mohli na tyto výměny opět navázat.

Číst dál: Zeptali jsme se... Zástupkyně starosty Beautoru paní Renée Lemire

Jste zde: Úvod > Z radnice