Úřad městské části Praha 18 získal další finanční prostředky

STR6 OPERACNI PROGRAM ÚMČ Praha 18 zpracoval v roce 2017 projekt s názvem Zvyšování kvality a efektivity procesů a profesní rozvoj zaměstnanců úřadu s cílem získat finanční prostředky na jeho realizaci v rámci výzvy č. 117 z Operačního programu Zaměstnanost, „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“.

Realizace tohoto projektu byla bez ohledu na výsledek hodnocení a schválení zahájena už v červnu 2017 plněním klíčové aktivity Implementace metod kvality CSR, a ÚMČ Praha 18 tak po externím auditu převzal 29. listopadu 2017 na slavnostním večeru konaném ve Španělském sále Pražského hradu prestižní cenu Společensky odpovědná organizace a zároveň mezinárodní cenu kvality se dvěma hvězdičkami Společensky odpovědná organizace.

V roce 2017 také realizoval další klíčovou aktivitu Rozvoj metod kvality ISO a externí audit recertifikoval ISO 9001 – 2015. Průběžně probíhala také klíčová aktivita Odborné vzdělávání zaměstnanců úřadu, které bylo mimo běžná akreditovaná školení zaměřeno na novou legislativu, zejména ochranu osobních údajů – GDPR.

Číst dál: Úřad městské části Praha 18 získal další finanční prostředky

Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (2/2018)

Noví členové školských rad

ZS GEN FAJTLA 3Rada městské části Praha 18 v souladu se školským zákonem potvrdila své zástupce do školských rad škol, jichž je městská část zřizovatelem.

Do školské rady při ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC je jí zástupkyně starosty Iveta Lojková, do školské rady při ZŠ a MŠ Tupolevova zástupce starosty Ondřej Lerch.

Zástupcem zřizovatele ve školské radě při ZŠ Fryčovická nadále zůstává zástupce starosty Oldřich Miffek.

 

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (2/2018)

Právní poradna (2/2018)

PARAGRAFDarování nemovitosti je častým způsobem, jak vyřešit majetkoprávní vztahy, zejména mezi příbuznými. Při darování je potřeba myslet i na další souvislosti, na což se snaží upozornit tento příspěvek.

K darování nemovitosti je potřeba písemné darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy dárce a obdarovaného. Obsahem smlouvy musí být mj. správná specifikace darované nemovitosti údaji dle katastru nemovitostí a závazek dárce bezplatně převést nemovitost obdarovanému a závazek obdarovaného ji přijmout.

Návrh na vklad vlastnictví k nemovitosti se podává příslušnému katastrálnímu úřadu (v jehož obvodu se nemovitost nachází) na předepsaném formuláři podepsaném dárcem a obdarovaným. Správní poplatek za vklad je ve výši 1.000,- Kč.

Vlastnictví k nemovitosti nabývá obdarovaný vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí katastrálního úřadu.

Číst dál: Právní poradna (2/2018)

Jste zde: Úvod > Z radnice