Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (11/2017)

Rada městské části

Organizační plán zimní údržby

ZIMNI UDRZBA.Letňany mají i pro tuto zimu připravený organizační plán zimní údržby. Ten je sestaven v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy, která upravuje způsob a časové limity pro provádění zimní údržby.

Pro případ kalamitního stavu je rezervována technika ve spolupráci s externími dodavateli, kteří budou v případě potřeby povoláni.

Zimní údržba trasy autobusové midilinky bude stejně jako v uplynulých letech zajištěna TSK.

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (11/2017)

Právní poradna (11/2017)

PARAGRAFV letňanské právní poradně, která je pro vás otevřena každou první a třetí středu v měsíci od 13 do 17 hodin, jste se právníků také ptali, jak z pozice nájemce správně ukončit nájemní vztah k bytu.

První možností, která je nasnadě, jestliže jsou pronajímatel a nájemce ochotni se na podmínkách dohodnout, je ukončení nájemního vztahu tzv. dohodou.

Byť § 2237 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vyžaduje pro uzavření smlouvy o nájmu bytu písemnou formu, pro ukončení nájmu dohodou tato forma zákonem vyžadovaná není. Nicméně v zájmu zachování právní jistoty nelze než jen doporučit dohodu o skončení nájmu vyhotovit v písemné podobě.

Dohoda o skončení nájmu bytu by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti: identifikaci nájemce a pronajímatele bytu, označení bytu, kterého se ukončení nájmu týká, vyjádření souhlasu s tím, aby nájem skončil, určení, kdy nájem končí, datum a podpis.

Číst dál: Právní poradna (11/2017)

U Tupolevky létala více než stovka draků

STR24 DRAKIADA 2017 1Pouhé dva roky bylo nejmladšímu účastníkovi letošní, už 7. letňanské Drakiády, která se konala v sobotu 14. října 2017 na ploše u Obchodního centra Letňany. Za své nadšení a snahu získal malý Honzík Hlava Cenu poroty.

Kategorie nejmladších dětí do 8 let byla letos překvapivě nejpočetnější, ale pořadatele to nezaskočilo a malý dárek v podobě sladkosti a některého z oblíbených dětských časopisů měla pro každého „pilota“. Zahanbit se ale nenechali ani starší děti a dospělí, i těch přišlo na plochu u Tupolevky dost.

Malým zklamáním – především pro porotu, v jejímž čele stál tradičně spisovatel a historik Václav Šorel – byla absence draků vlastnoručně vyrobených. Nad soutěžní plání se vznesli pouze tři, ostatní byli kupovaní – proto byla kategorie domácích draků zcela zrušena.

Vedle soutěže samotné byly u ócéčka pro děti připraveny i kreativní dílny klubu Slunečnice a atrakce, takže se nenudily ani v mezičasech, ani po závodech, a z akce odcházely šťastné a spokojené.

Číst dál: U Tupolevky létala více než stovka draků

Jste zde: Úvod > Z radnice