Nové občánky přivítali na radnici písničkami a dárky

STR17 VITANI BREZEN 2018 1

Hned dvě akce Vítání občánků proběhly v průběhu března 2018 v obřadní síni letňanské radnice.

Mezi občany osmnáctky přivítala zástupkyně starosty Iveta Lojková celkem 38 miminek narozených ve druhé polovině roku 2017. Po krátkém hudebním programu, o který se postarali zaměstnanci úřadu Jana Říhová a Marek Havel a také děti ze ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC, se rodiče vyfotografovali se svými dětmi a převzali pamětní dárky, které věnovala MČ Praha 18.

Číst dál: Nové občánky přivítali na radnici písničkami a dárky

Po rodičovské do práce. Osmnáctka se snaží pomoci rodinám s dětmi

STR17 PO RODICOVSKE DO PRACE BREZEN 2018Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uspořádala městská část Praha 18 ve středu 21. března 2018 v obřadní síni radnice workshop pro maminky a táty, kteří v současné době pečují o nejmenší děti.

Pracovní setkání s názvem Po rodičovské do práce vedla Bohumila Gudzenko, která pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako Krajský poradce projektu Krajská rodinná politika.

Probíranými a diskutovanými tématy byly zejména sociální dávky, kariéra po návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, dětské skupiny, mikrojesle, předškolní výchova, zkrácené pracovní úvazky, rekvalifikace, slaďování pracovního a rodinného života. Zájemci zde získali také několik zajímavých kontaktů z oblasti rodinné politiky.

Text a foto Kamil Kučera, sociální odbor ÚMČ Praha 18

Desatero priorit Letňan: do hledání námětů se zapojila i mládež

STR9 DESET PRIORIT LETNAN DUBEN 2018V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala městská část Praha 18 ve středu 18. dubna 2018 veřejné projednání, z kterého vzešlo desatero námětů ke zlepšení života v Letňanech.

Setkání se zúčastnilo 69 občanů včetně zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18, zástupců vedení radnice, PČR a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací přišli hovořit o problémech a možnostech jejich řešení.

Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby * problémy očima mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl.

Číst dál: Desatero priorit Letňan: do hledání námětů se zapojila i mládež

Jste zde: Úvod > Z radnice