Kulatý stůl: cílem je zlepšení podmínek ve školách

STR8 KULATY STUL SKOLSTVI DUBEN 2018Začátkem dubna proběhl v obřadní síni letňanské radnice kulatý stůl v oblasti školství pořádaný v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice.

Na této akci se měli možnost občané městské části seznámit s vývojem, kterým oblast školství prošla za uplynulé roky, ať už z pohledu rozšiřování kapacit, tak v modernizaci škol a školských zařízení, jež nemalou měrou přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a ke zlepšování vzdělávacích podmínek dětí a žáků.

Formou prezentací byly představeny jednotlivé školy a byl dán prostor pro diskuzi s vedením MČ Praha 18, představiteli realizačního týmu Místního akčního plánu, řediteli škol a školských zařízení. V druhé části této akce proběhlo představení organizací neformálního vzdělávání, které úzce spolupracují s letňanskými školami.

Text Marcela Horešovská, vedoucí Odb. ŠKT ÚMČ Praha 18

Foto Miroslav Kárník

Právní poradna (5/2018)

PRAVNI PORADNAV letňanské právní poradně jste se advokáta mimo jiné ptali na zákonné důvody, pro které může pronajímatel vypovědět nájem bytu.

Pronajímatel může vypovědět nájem (a to jak nájem uzavřený na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou) v tříměsíční výpovědní době,

• poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (konkrétní povinnosti nájemce sám zákon nespecifikuje, může se jednat např. o neplacení nájemného a úhrady za služby za alespoň dva měsíce),

• je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

• má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

Číst dál: Právní poradna (5/2018)

Plánujete dovolenou? Myslete na včasné vyřízení cestovních dokladů!

STR7 PASPustili jste se do plánování letní dovolené v zahraničí, ale nemáte platný cestovní pas? Požádejte o vydání nového včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezonou.

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let pouhou stokorunu.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů? Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů. U těchto cestovních pasů je však vyšší správní poplatek, a to 4 tisíce Kč, u dětí mladších patnácti let jsou to 2 tisíce Kč. Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje.

Číst dál: Plánujete dovolenou? Myslete na včasné vyřízení cestovních dokladů!

Jste zde: Úvod > Z radnice