Kulatý stůl o školství: počátkem dubna na radnici

STR7 NA RADNICI PROBEHLO FORUM3V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha – Čakovice (MAP) se bude na začátku dubna konat Kulatý stůl na téma školství.

Veřejné setkání s občany, na kterém budou zástupci městské části, ředitelé a ředitelky letňanských základních a mateřských škol nejen informovat o aktualitách z oblasti předškolního a školního vzdělávání, se uskuteční ve středu 4. dubna od 17 hodin na zdejší radnici.

Diskutována budou například témata plány a cíle školských zařízení, investiční záměry a kapacita škol či aktuální potřeby a problémy. Představena bude také aktualizovaná demografická studie MČ Praha 18 a její zohlednění v realizovaném projektu MAP, na programu bude i téma neformální vzdělávání a mimoškolní aktivity na území městské části.

Těšíme se na vás a vaše názory.

Číst dál: Kulatý stůl o školství: počátkem dubna na radnici

Chcete se stát přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 9? Čtěte!

STR7 PRISEDICIV měsíci březnu 2018 končí funkční období přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, zvolených za městskou část Praha 18.

Přísedícím může být zvolen státní občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, a v den zvolení dosáhl věku nejméně 30 let. Přísedící je volen do funkce na dobu 4 let.

Pokud splňujete výše uvedené předpoklady, máte trvalé bydliště v naší městské části či zde pracujete a měli byste zájem uvedenou funkci vykonávat, obraťte se na Úřad MČ Praha 18, odbor Kancelář tajemníka, paní Kubíčková, tel.: 284 028 190, a to nejpozději do 28. února 2018.

Místní Agenda 21 a Zdravé město: Letňany obhájily kategorii C

STR6 MA21Všichni občané, a samozřejmě i ti letňanští, si přejí, aby se jejich město nebo městská část neustále rozvíjely a nabízely jim příznivé podmínky nejen pro život a práci, ale i pro trávení volného času.

Když město/městská část realizuje místní Agendu 21, znamená to, že vytváří prostředí pro aktivní spolupráci mezi městem, úřadem a jeho organizacemi na straně jedné a obyvateli města, neziskovými organizacemi, institucemi a místními firmami na straně druhé. Dlouhodobě vytváří systém řízení založený na vyrovnaném rozpočtu, realizaci priorit podle strategického plánu a respektování principů udržitelného rozvoje.

S realizací projektu Zdravé město a místní Agenda 21 začala městská část Praha 18 v roce 2009, kdy se také stala členem Národní sítě Zdravých měst České republiky. Byla zařazena do kategorie D, která charakterizuje stav připravenosti k pozitivním změnám v duchu myšlenek MA21. O rok později se již posunula do kategorie C, kterou obhájila i v roce 2017.

Číst dál: Místní Agenda 21 a Zdravé město: Letňany obhájily kategorii C

Jste zde: Úvod > Z radnice