Do prvních tříd byly přijaty všechny děti, které splnily kritéria

STR8 VYSLEDKY PRIJIMACICH RIZENI kids-1093758Zápisy do prvních tříd základních škol na školní rok 2018/19 se na všech ZŠ zřizovaných MČ Praha 18 konaly ve dnech 10. a 11. dubna.

O přijetí do prvního ročníku se ucházelo 261 dětí, z toho 18 dětí nebylo přijato z důvodu nesplnění kritéria pro přijetí, kterým bylo místo trvalého pobytu na území MČ, v případě cizince místo pobytu na území MČ Praha 18.

Všechny letňanské děti, které přišly k zápisu do první třídy a splnily výše uvedené kritérium, byly k povinnému základnímu vzdělávání přijaty, ať už na školu spádovou, či na některou z dalších letňanských základních škol.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19 se konaly o měsíc později, tedy 2. a 3. května. O přijetí do mateřských škol se ucházelo 370 dětí. Celkem nebylo přijato 154 dětí, z tohoto počtu 84 dětí nesplnilo kritérium věku, tzn. že k 31. 8. 2018 nedosáhly tří let věku, či nemělo trvalý pobyt na území MČ Praha 18, v případě cizince místo pobytu na území MČ Praha 18.

Sedmdesátka dětí pak nebyla přijata z důvodu nedostatku kapacity.

Text Marcela Horešovská, vedoucí OŠKT ÚMČ Praha 18

Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (9/2018)

Rada městské části

Příspěvek na činnost letňanských hasičů

STR4 ZELEZNAK 2018 5Městská část, jako každý rok, i letos finančně podpořila činnost letňanských dobrovolných hasičů.

Celkový příspěvek ve výši 50 tis. Kč je v části 20 tis. Kč určen na aktivity oddílu Mladých hasičů.

Současně letňanská jednotka dobrovolných hasičů na svou žádost obdržela také finanční dar ve výši 20 tis. Kč na pokrytí nákladů soustředění pro děti z oddílu Mladých hasičů, konaného na závěr prázdnin v Pasekách nad Jizerou.

 

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (9/2018)

Právní poradna (9/2018)

PARAGRAFV zářijové poradně si něco řekneme k asi nejvýznamnější změně, již doznala oblast cestovního ruchu po přijetí nového občanského zákoníku, a tou je zavedení institutu náhrady újmy z narušení dovolené (tzv. náhrada ztráty radosti z dovolené).

Předmětný institut upravuje § 2543 odst. 1 občanského zákoníku, dle kterého platí, že při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Odstoupením zákazníka od smlouvy o zájezdu nebo uplatněním práv z vady zájezdu není dotčeno právo zákazníka na předmětnou náhradu.

Zákonná úprava předpokládá splnění dvou podmínek k tomu, aby vzniklo právo zákazníka na náhradu za ztrátu radosti z dovolené. Pořadatel zájezdu musí porušit své povinnosti (resp. nesplnit smlouvou o zájezdu) a zároveň musí jít o tak významné porušení, že v jejich důsledku dojde ke zmaření samotného účelu dovolené.

Číst dál: Právní poradna (9/2018)

Jste zde: Úvod > Z radnice