Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny

STR6 VOLBY OKRSKY 2017 1Starosta městské části Praha 18 Ivan Kabický podle § 15 odst. 1 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, oznamuje:

• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin.

• Místem konání voleb ve volebním okrsku číslo 18001 je volební místnost ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639

pro voliče bydlící v ulici

Ašská 69, 107, 126, 240, 531, 647, 648,654, 758

Bechyňská 33, 45, 63, 638, 639, 640

Beranových 10, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 39, 40, 44, 48, 49, 50, 60, 64, 65, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 125, 130, 166, 241, 666, 667, 675, 687, 688,696, 698, 707, 715, 735, 745, 746, 753, 756, 760, 764, 822

Číst dál: Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny

Právní poradna (10/2017)

PARAGRAFV právní poradně se často ptáte na to, zda může exekutor postihnout bankovní účet manžela v rámci exekuce vedené ohledně dluhů druhého manžela vzniklých ještě před uzavřením manželství.

Ohledně peněžních prostředků na účtu vedeném na jméno jednoho z manželů ve smyslu ust. § 262b odst. 2 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, platí zákonná domněnka, že takové peněžní prostředky náleží do společného jmění manželů.

Majetek ve společném jmění manželů lze postihnout i pro dluh dlužníka, který vznikl ještě před uzavřením manželství. Dle ust. § 732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), může však být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 OZ.

Obecně platí, že každý z manželů má při zrušení a vypořádání společného jmění nárok na 1/2 společného jmění.

Číst dál: Právní poradna (10/2017)

Děti si přišly vybírat volnočasové aktivity

STR8 DETI SI PRISLY VYBIRAT 1Poněkud netradičně se ve středu 6. září 2017 zaplnila obřadní síň letňanské radnice dětmi. Proběhl tady totiž v pořadí již čtvrtý ročník Veletrhu volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Dopoledne akci navštívili žáci základních škol, odpoledne pak přišli se svými kluky a holčičkami rodiče.

Na veletrhu se představily organizace nabízející nejrůznější aktivity pro volný čas – Jazyková škola AJPRO, Dům dětí a mládeže Praha 9, Inline škola – výuka jízdy na bruslích, Kazimírka, Klub Slunečnice, Spejbl Gym – výuka bojových sportů a Squash Modrý Svět.

Stejně jako v minulých letech proběhl i tento ročník v hravém a tvořivém duchu, a tak si děti mohly vyzkoušet kreativní tvoření i bojové sporty, vyplňovaly různé kvízy, osmisměrky, křížovky a hlavolamy, nebo skládaly puzzle a zkoušely drobné logické hry.

Číst dál: Děti si přišly vybírat volnočasové aktivity

Jste zde: Úvod > Z radnice