Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (6/2017)

Rada městské části

STR7 VYBIRAME Z JEDNANI FRYCNANavýšení kapacity ZŠ Fryčovická

Základní škola Fryčovická bude mít o 60 míst více, a to díky rekonstrukci umýváren, které budou přestaveny na učebny.

Z téhož důvodu bude od 1. září 2017 navýšena také kapacita organizace Zařízení školního stravování v Letňanech a městská část bude žádat o změnu zápisu ve školském rejstříku.

 

Letňanské korzo

V roce 2013 byla vypracována dokumentace pro územní řízení pro akci Cyklostezka a korzo Letňany. Další projektová příprava byla pozastavena z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků v držení Státního pozemkového úřadu.

Radní nyní schválili objednání zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro akci Letňanské korzo – I. etapa s návazností na již vybudovanou cyklostezku.

 

Nový chodník v Jablunkovské

Rada schválila objednání výměny povrchu chodníku v ulici Jablunkovská. Rekonstrukce proběhne v návaznosti na výkopové práce prováděné z důvodu výměny kabelového vedení a namísto původního asfaltového povrchu bude osazena zámková dlažba.

Městská část po dohodě s investorem stavby PREdistribuce uhradí cenu nového chodníku sníženou o hodnotu prací spojených s opravou asfaltového povrchu, které by se jinak po dokončení výměny kabelů prováděly.

 

STR7 VYBIRAME Z JEDNANI JDOU DVA SLONIJdou dva sloni pod jabloní

Městská část podpoří finančním darem 25 tisíc korun Josefa Soukala, autora básnické sbírky pro děti Jdou dva sloni pod jabloní, určeným na pokrytí části nákladů spojených s vydáním knihy.

Stejně jako první sbírka Vendelín a Josefína bude i tentokrát část nákladu knihy věnována letňanským školským zařízením.

 

 

 

Podpora činnosti letňanských hasičů

I v letošním roce městská část podpoří letňanský Sbor dobrovolných hasičů částkou 50 tisíc korun, ze které je 20 tisíc korun určeno pro činnost oddílu Mladých hasičů.

Finance budou použity například na ochranné pomůcky a ošacení, materiálové vybavení či startovné a dopravu na soutěže. Poskytovaný příspěvek bude vyúčtován v lednu 2018.

 

Zastupitelstvo městské části

STR7 VYBIRAME Z JEDNANI HASICINákup hasičského vozu

Na základě investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy schválilo letňanské zastupitelstvo v loňském roce vyhlášení zadávacího řízení na nákup hasičského vozu CAS 30 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Letňany a pověřilo radu úkony spojenými se zadávacím řízením.

Na doporučení výběrové komise a rady zastupitelé na květnovém zasedání schválili nákup hasičského vozu CAS 30 od společnosti THT Polička za cenu 8 milionů korun.

Z rozpočtu městské části bude na tento účel uhrazena částka 650 tisíc korun, tj. rozdíl mezi nabídkovou cenou a obdrženou dotací hlavního města Prahy.

 

Odborná péče o zeleň

Zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Odborná péče o zeleň – Praha 18 s tím, že vybraným uchazečem je podnikatel Michal Bohumel – IRONEX s nabídnutou cenou bezmála 8,5 milionů korun na dobu čtyři roky.

Znění předmětné zadávací dokumentace zastupitelstvo schválilo již na konci loňského roku.

Text Ivan Kabický, starosta

Foto archiv -red-

Jste zde: Úvod > Z radnice > Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (6/2017)