Diskusní FÓRUM (6/2017)

LOGO MC LETNANYV letošním roce jsou v každém vydání Letňanských listů vyhrazeny dvě stránky na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva Městské části Praha 18. V tomto vydání odpovídají na otázku, kterou připravila redakční rada LL, nebo píší na téma, které si sami zvolili.

Otázka pro zastupitele na červen 2017: Chápete Letňanské listy jako médium pro občany Prahy 18, nebo prostředek k politické prezentaci?

V červnu prezentovali své názory:  Milan Čmelík (Občanská demokratická strana), Olaf Deutsch (Zdravé Letňany), Iveta Lojková (TOP 09), Martin Halama (Strana svobodných občanů), Oldřich Miffek (Česká strana sociálně-demokratická), Ondřej Lněnička (nezávislý politik) a Tomáš Raška (Strana Zelení).

 

Milan Čmelík

ODS

CMELIK OREZLetňanské listy má na starosti redakční rada. Její činnost jsem poznal ve volebním období 2006-2010 a dále v tomto volebním období od roku 2014. S klidným svědomím mohu říci, že je redakční rada složena jak ze zvolených zástupců občanů, tak z nezávislých odborníků, kteří mají velké zkušenosti z prestižních periodik, jejím členem je také významný historik a spisovatel. Letňanské listy – oproti periodikům jiných městských částí –- vynikají svým kvalitním obsahem a také informacemi pro občany.

Na otázku, zda jsou i nástrojem politické propagace, musím odpovědět, že ANO. Je to ale zcela logické.

Listy musejí informovat o práci volené samosprávy, je to prostředek, jak občan zjišťuje, jak jím volené orgány vykonávají svou práci. Jako prostředek často nevybíravé politické propagace vnímám toto fórum, kde se někteří zastupitelé snaží o nevhodná zviditelnění, často se vyhýbají kladeným otázkám, upřednostňují své vlastní cíle, vynikají přitom čirým populismem a také informacemi, které se nezakládají na pravdě.

 

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany

DEUTSCH 2014 SLIBObčas se zabývám otázkou, ve které letňanské hlavě se poprvé zrodila myšlenka vytvořit vlastní periodikum, zaměřené na informování obyvatel o dění v obci.

Jisté je, že s tím přišla politická strana, která v době vydání prvního čísla působila na radnici. A je také jisté, že Listy nezačala vydávat naprosto nezištně. Obecně je mezi občany místní periodikum vnímáno tak, že by mělo především informovat o dění v konkrétní obci, městě.

Otázkou je, jestli kromě toho, že časopis oficiálně informuje o dění v regionu, neobsahuje občas jednostranně zaměřenou propagaci politiků na radnici? Ano, podle mého názoru Listy propagaci radničních politiků obsahují. Ale i k tomuto účelu byly původně vytvořeny.

Najde se ale po příštích volbách do zastupitelstva strana, která bude pouze nezištně v Letňanských listech informovat o letňanských aktivitách a nebude myslet na sebe? Odpovím si sám: Ne, nenajde.

 

Iveta Lojková

TOP 09

LOJKOVA 2014 SLIBChce se mi odpovědět pouze jedním slovem: NE.

Listy mají být hlavně o informacích – měly by tu mít prostor pozvánky na zajímavé akce pořádané nejen městskou částí, ale i dalšími zdejšími subjekty, články o historii, současnosti i budoucnosti Letňan či informace o firmách a zajímavých lidech, kteří tu žijí. A samozřejmě sem patří i zprávy ze škol a neziskových organizací.

Na druhou stranu si ale uvědomuji, že občané Letňan by měli mít přehled o činnosti radnice a zvolených radních a ti by zase měli mít možnost informovat nejen o tom, co se v jejich oblasti podařilo, ale i o případných problémech a jejich možném řešení. To za politickou prezentaci nepovažuji, naopak – myslím si, že by měli zástupci MČ občanům pravidelně skládat účty.

Prostor, který je v Listech vyhrazen pro politickou diskusi, považuji za dostatečný, vítám i možnost psát tu na libovolné téma. Rozhodně si nemyslím, že je vhodné dát v jednom vydání libovolně velký prostor všem zastupitelům. Mohlo by se totiž stát, že by Listy obsahovaly jen výlevy politiků a reklamu. A o takový časopis, byť zdarma, by čtenáři nestáli.

Na závěr vám přeji krásné léto, pohodovou dovolenou a dětem úžasné prázdniny.

 

Martin Halama

Strana svobodných občanů

HALAMA 2014 SLIBLetňanské listy (LL) chápu jako médium pro občany, kde politická prezentace je jeho přirozenou součástí. Tato prezentace spočívá v možnosti zastupitele zveřejňovat v radničním periodiku své názory na život v městské části.

V Letňanech je pravidlem Diskusní fórum pro příspěvky zastupitelů o 1.200 znacích s navrženým společným tématem, kterého se zastupitel nemusí držet. Občan tak blíže pozná zvolené zastupitele a posoudí, čí názory mu jsou blízké. A naopak: z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zpětná vazba od občanů na mé příspěvky funguje.

O některých zastupitelích ledacos vypovídá i to, že této možnosti nevyužívají. Za chybu, ba přímo za porušení zákona, považuji to, že příspěvek v jednom vydání LL může otisknout za subjekt zvolený do ZMČ jen jeden jeho zastupitel. Politickou prezentaci v podobě příspěvku do Diskusního fóra však nelze zaměňovat s politikařením a se zneužíváním Letňanských listů, ke kterému nezřídka dochází. Někteří koaliční zastupitelé používají LL k útokům na politické oponenty, a to v článcích, které souhrnem několikanásobně překračují limit 1.200 znaků na zastupitele.

Závěrem mi dovolte popřát vám klidnou a pohodovou letní dovolenou s těmi, které máte rádi.

 

Oldřich Miffek

ČSSD

MIFFEK 2014 SLIBMyslím, že na této stránce bude podle odpovědí jasné, kdo je v opozici. Samozřejmě, že Letňanské listy mají poskytovat občanům Letňan informace o dění na radnici a v Letňanech. Na „politiku“ jsou vyhrazeny dvě stránky, kde se mohou jednotlivé politické subjekty vyjádřit k zadané otázce, nebo prostor využít dle svého uvážení.

Snahou redakční rady je hlídat dodržování stanovených pravidel. Proto není možné poskytovat další prostor k vyjádření názorů či informací kterémukoliv politickému subjektu. Těch pokusů již několik bylo. Není to žádná cenzura, ale snaha o to, aby Letňanské listy sloužily především občanům.

Proto sem jsou zařazovány články o dění v Letňanech, rozhovory s významnými lidmi či články o historii Letňan. A samozřejmě – pokud je to možné – v předstihu i informace o připravovaných akcích. Prostor zde mají také senioři, jednotlivé školy nebo hasiči a městská policie.

Z toho, co jsem uvedl, je zřejmé, že chápu Letňanské listy jako médium pro občany Prahy 18, a jako člen redakční rady se snažím, aby tak také vypadaly.

 

Ondřej Lněnička

nezávislý politik

LNENICKA 2014 SLIBOdpověď je v § 4a tiskového zákona, který každému vydavateli (i MČ Praha 18) ukládá povinnost, cituji „…poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku (ÚSC) a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva ÚSC, týkající se tohoto ÚSC.“

LL by měly být médiem o Letňanech a pro Letňanské, ve kterém je i politická prezentace. Kdo tvrdí opak, neříká pravdu, přetvařuje se a popírá sám sebe. Zastupitelé kandidovali s „politickými“ programy. Informace o Letňanech jsou i informacemi voličům o plnění volebních slibů. V LL chybí vyváženost, objektivita i přiměřený prostor pro názory všech zastupitelů.

Důkaz? Tato rubrika omezená 1.200 znaky s poskytováním prostoru politickým subjektům, což odporuje zákonu. Jinam se my, zastupitelé bez dostatečné „koaliční loajality“, nedostaneme…

Jen člověk bez názoru či neschopný jej obhájit, se bojí věcné diskuze. Těší mne, že v ZMČ spolupracuji s lidmi, kteří názor mají a projevují jej, a to i přesto, že mnohdy musí snášet i osobní útoky. Nepochybuji, že jejich trpělivost a nadhled jsou dány i vědomím, že vše jednou skončí a časy lepší přijdou…, a to jak jim, tak i Vám! ;-)

 

Tomáš Raška

Strana Zelení

RASKA 2014 SLIBRadniční periodika by měla samozřejmě sloužit k informování občanů o dění v obci, ale k sebeprezentaci vedení radnice přirozeně svádějí.

Nemyslím, že by LL, až na drobné excesy, byly něčí „hlásnou troubou“. Díky zákonu musí dostávat prostor všichni, nejen koaliční, zastupitelé. Za podstatně větší zlo ale považuji naprostou neschopnost věcné komunikace mezi koalicí a opozicí nejen na stránkách LL, ale také a především na jednáních zastupitelstva. Trvalé převádění i racionálních dotazů do osobní roviny, hru „Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím“ a další nešvary.

Ačkoli by radnici měli vést lidé vzdělaní a kulturní, jsme často svědky komunikace na úrovni skutečně katastrofální. Útočnost, nevěcnost, samoúčelná ironie, zavádějící či přímo lživé informace, politikaření, pochechtávání dotazům občanů či zastupitelů, to vše je běžnou součástí jednání nejvyššího orgánu obce.

Jsem rád, že na poslední jednání zastupitelstva dorazilo hodně z vás, občanů, protože si můžete udělat představu o tom, kdo a jak reprezentuje vaše zájmy. Je to myslím velmi poučná podívaná a vřele jí doporučuji všem. Pokud nemůžete osobně, podívejte se na záznamy na internetu.

 

Poznámka redakce: Redakce neručí za obsah textů, neboť respektuje požadavek jejich autorů neupravovat žádným způsobem dodaný materiál.

Foto archiv redakce

Jste zde: Úvod > Z radnice > Diskusní FÓRUM (6/2017)