Osmdesátá léta: mizí historické centrum a končí vláda jedné strany

seriál 710. výročí založení Letňan (6. díl)

STR9 80.LETA 1V minulém tištěném vydání Letňanských listů jsme se zmínili o bouřlivém rozvoji Letňan těsně po válce a v letech následujících – během tří desetiletí tu vyrostla nová panelová sídliště, dvě základní školy, škola mateřská a dvoje jesle.

Bylo tedy kam jít do práce a kde složit hlavu, víceméně bylo postaráno i o nejmladší generaci. Vázlo však zásobování, spojení s Prahou, v obci byl nedostatek obchodů, lékařů, sportovišť i možností kulturního vyžití…

Člověk by řekl, že vedení obce, resp. Prahy napře všechny síly hlavně do vybudování chybějící infrastruktury, ale jak praví kronika tato skutečnost (rozvoj obce) vedla k tomu, aby tu byly vytvořeny lepší podmínky pro rozvoj masově-politické práce. Při MV KSČ byl dokonce ustaven agitační štáb jako trvalý orgán. Inu, režim měl evidentně priority někde jinde…

 

Zdravotní středisko? Jen díky Avii

Ale abychom zdejším „konšelům“ nekřivdili – budovalo se i v průběhu sedmé pětiletky. Ještě v roce 1980 byl otevřen pavilon pro prodej zeleniny a byla provedena rekonstrukce prodejny Včela na obchod s textilním zbožím.

V roce 1982 pak bylo předáno do užívání tolik potřebné zdravotní středisko. Jeho výstavbu zajistila Avia. Ta stála i za vybudováním Klubového domu AVION s restaurací, vinárnou, kavárnou, cukrárnou a prostory pro klubovou činnost, dokončeného v roce 1983. Rok nato Avia zahájila stavbu prodejního pavilonu.

V rámci spolupráce s místními podniky byla také uzavřena dohoda o sdružení investic k zajištění výstavby tělocvičny, hlavním investorem projektu byl Rudý Letov.

 

Akce „Z“ – občané sobě

V rámci vlastní investiční výstavby dokončil národní výbor prodejnu potravin a zajistil adaptaci bytové jednotky pro potřeby Státní spořitelny. Od prodejny Bytostav také pronajal místnosti v Třinecké ulici, které upravil na Místní lidovou knihovnu. Nezapomněl ani na seniory – pro ty v roce 1985 otevřel provizorní Klub důchodců.

Zmínit ale musíme i rekonstrukci rozvodů elektřiny, rozvody pitné vody, telefonní přípojky, kanalizaci, rekonstrukci silnic a chodníků, vybudování autobusových zastávek a dvou dětských hřišť, další prodejnu potravin v Malkovského ulici atd. Mnohé z uvedených projektů by nikdy nebyly dokončeny nebýt tzv. akcí „Z“, tedy bez vydatné pomoci občanů formou bezplatných brigád.

 

Namísto chátrajících statků nové centrum

Na podzim roku 1984 bylo přikročeno k dlouhodobě plánované přestavbě původní Staré návsi, kde byly objekty vzniklé již před několika staletími, které bylo nutno odstranit a po demolici využít uvolněných ploch ke zřízení moderního sídliště a postavení několika objektů občanské vybavenosti…

Na místě 21 původních malebných domků a statků mělo vzniknout 533 bytů v nových patrových domech. Při demolici vzalo za své mimo jiné čp. 1, kde začal hospodařit na začátku 17. století Petr Soběšil, řečený Skřivan. Zlikvidováno bylo i koupaliště – bylo zasypáno a na jeho místě byl vybudován panelový dům…

Podle zprávy z provedeného stavebně historického průzkumu tak v roce 1984 z mapy Letňan navždy zmizela řada hodnotných staveb.

 

Čas her…

Přestože se čile budovalo i ve druhé polovině 80. let, zmiňuje se kronika hojně také o volnočasových aktivitách. A nejen o těch řízených občanskými výbory.

Dozvídáme se například, že leden a únor byly tradičně ve znamení plesů. Bohatou kulturní činnost také vyvíjí ZK ROH Avia, který pořádá aktivity pro širokou veřejnost, mezi nejoblíbenější patří tzv. setkání v klubu (s umělci) či divadelní představení pro děti. A-klub zase organizuje diskotéky pro mladé, soutěže country a folkových skupin či karneval pro nejmenší. Klub vědecko-technické činnosti mládeže SSM pravidelně organizuje výukové kurzy Základy práce s počítačovou technikou…

Od roku 1985 MNV vydává pravidelně 4x ročně Letňanský zpravodaj, který seznamuje, byť se zpožděním, občany se životem v obci. Zpravodaj sice má dobrou úroveň obsahu, ale také má problémy s tiskem a s dodržováním lhůty dodání.

 

1989: generální stávka a OF

Rok 1989 se zpočátku odvíjel jako roky předcházející – snad s výjimkou dubna, kdy obec navštívili tajemník MV KSČ v Praze Miroslav Štěpán a pražský primátor Zdeněk Horčík. Za zmínku v kronice stálo také stěhování MNV do prostor v Kopřivnické ulici, dokončení rekonstrukce ZŠ Rychnovská či stěhování prvních nájemníků do bytovek na Staré Návsi. Hodnota majetku MNV meziročně stoupla o více než 7 milionů na 86.116.760 Kč. V obci žilo asi 12.550 obyvatel.

Podzimní události v centru Prahy zasáhly i Letňany – ke generální stávce se 27. listopadu připojily zdejší závody, školy a obchody. Už 12. prosince tu bylo ustanoveno Občanské fórum.

O tom, co bylo dál, ale zase až příště….

S využitím Knihy o Praze 18 a Pamětní knihy Letňan –red–

Foto archiv V. Šorela a internet


STR9 710 VYROCI KOUPALISTE

Dnes už neexistující koupaliště – za své vzalo při demolici centra obce v roce 1984.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Osmdesátá léta: mizí historické centrum a končí vláda jedné strany