Čestní občané Letňan (13): Petr Uruba

STR10 URUBA 1Skromný člověk, jehož osudy za druhé světové války by vydaly na několik románů… Bombardovacím pilotem se stal ještě za první republiky a v době konání desátého všesokolského sletu patřil k letcům, kteří se svými stroji přeletěli nad Strahovem, aby těžce zkoušenému národu dodali odvahy. To byl Petr Uruba.

Po březnu 1939 uprchl s dalšími našimi vojáky do Polska a následně do Francie. Bojovat však mohl až ve Velké Británii, kde se stal příslušníkem 311. československé bombardovací perutě RAF.

Při sedmém náletu na Evropu však v důsledku navigační chyby přistál na německém polním letišti v okupované Francii. Podnikl sice zoufalý pokus o opětovný start, ale v důsledku krátké a silně podmáčené dráhy se mu vzlet nepodařil a celá posádka padla do zajetí.

STR10 URUBA 2Petr Uruba (v té době seržant Uruba) prošel několika zajateckými tábory, až se v roce 1944 dostal do Prahy, kde by jako občan Protektorátu odsouzen k trestu smrti.

Němci se ale obávali popravovat britské zajatce, kterým Petr Uruba byl, a vykonání rozsudku odložili. Petra Urubu převezli do zajateckého tábora Oflag IV v Colditz, kde ho v dubnu 1945 osvobodili Američané.

Po návratu do vlasti se stal učitelem létání, což mu vydrželo jen do února 1948. Následovala řada dělnických profesí, ale kupodivu ho komunisté nezavřeli.

Plukovník Petr Uruba, nositel řádu Čestné legie, se stal čestným občanem Letňan v roce 2006. Zemřel 1. března 2009 ve věku 92 let.

Text Václav Šorel

Historické foto sbírka autora (letoun) a internet/valka.cz


STR10 URUBA 3

Pozorovací a lehký bombardovací dvouplošník Aero A-100 patřil ke stojům, se kterými letec Uruba létal před 2. světovou válkou.


STR10 URUBA 4

Svobodník letectva Petr Uruba.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Čestní občané Letňan (13): Petr Uruba