Zmente.to – aplikace pomůže vylepšit Prahu

STR21 ZMENTE TONa městskou část Praha 18 chodí stále více podnětů, připomínek, stížností na organizace zabezpečující oblast dopravy.

Stížnosti, které následně postupujeme konkrétním kompetentním organizacím, se vyřizují individuálně, zpravidla prostřednictvím formulářů, a jsou pro občany nepřehledné.

Městská část Praha 18 proto zahájila jednání o zapojení do projektu jednotného místa, kam budou lidé mít možnost posílat návrhy, stížnosti i pochvaly pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím v oblasti dopravy – zejména na Technickou správu komunikací, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Prostřednictvím webové stránky a aplikace zmente.to budou veškeré připomínky adresovány přímo na organizaci, která má daný problém ve své kompetenci. Občané tak nebudou muset vyhledávat prostřednictvím různých odkazů a webových stránek, kam podnět adresovat.

Webová stránka bude optimalizována pro použití v mobilních telefonech i aplikaci pro Android a iOS. Hlavní rozcestník nabídne uživateli první rozdělení, které oblasti se jeho připomínka týká, zda jde o veřejnou dopravu, cyklistiku, městskou zeleň nebo třeba problémy na městských komunikacích.

Občané tak budou mít možnost lokalizovat problém přímo na mapě, rovnou z mobilního telefonu připojit fotku a s krátkým komentářem během chvíle odeslat. Problém by se pak měl do 30 dnů vyřešit.

Webová stránka bude mít kromě adresy www.zmente.to i alternativní adresu www.zmenteto.cz pro uživatele, kteří jsou zvyklí spíš na českou národní doménu.

Text Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18

Ilustrační foto Pixabay.com

Jste zde: Úvod > Z radnice > Zmente.to – aplikace pomůže vylepšit Prahu