Akční plánování rozvoje vzdělávání pokračuje

STR16 AKCNI PLANOVANI 1Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice má za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vytvoření aktivního a stabilního partnerství zahrnujícího zřizovatele, základní školy, mateřské školy, nestátní neziskové organizace a veřejnost.

V říjnu se na letňanské radnici opět sešel Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice.

Výbor, který se průběžně rozšiřuje o nové členy nejen z řad odborníků z oboru vzdělávání působících v letňanských a čakovických organizacích, ale i z řad rodičů, měl na programu schválení dalších povinných dokumentů dle podmínek projektu, a to Analytické části MAP, Implementačního plánu a Ročního akčního plánu.

Dokumenty coby výstupy projektu jsou samozřejmě „šity na míru“ území Letňan a Čakovic, což zaručuje odborný garant projektu spolu s pracovními skupinami vzdělávání jak na úrovni základních škol, tak mateřských škol a neformálního vzdělávání.

Na zasedání Řídícího výboru byli přítomní aktéři zastupující školy také seznámeni s možnostmi a podmínkami účasti na vzdělávacích zahraničních kurzech pro učitele, s připravovanými výzvami operačních programů, které mohou jejich školy využít, a se stávajícími i novými programy Krajského akčního plánu.

Informace a výstupy z projektu jsou zveřejňovány na www.letnany.cz v sekci Projekty EU.

Text Jana Hrušková

Foto archiv ÚMČ Praha 18


STR16 AKCNI PLANOVANI 2

Jste zde: Úvod > Z radnice > Akční plánování rozvoje vzdělávání pokračuje